دانلود کتاب Open Forum 2 همراه با پاسخنامه و فایل های صوتی

دانلود کتاب Open Forum 2 همراه با پاسخنامه و فایل های صوتی

دانلود کتاب Open Forum 2 همراه با پاسخنامه و فایل های صوتی

سری کتاب های Open Forum جزء بهترین منابع برای تقویت لیسنینگ زبان انگلیسی از سطح میانی به پیشرفته و حدود نمره 5.5 تا 6 آیلتس هست. این کتاب پس از کتاب های Tactics مقدماتی و میانی و کتاب های Real Listening شماره 1 و 2 پیشنهاد میشود. در اینجا تمامی 3 جلد این کتاب به همراه پاسخنامه و فایل های صوتی برای دانلود در دسترس می باشد. 

دانلود کتاب Open Forum 1

دانلود کتاب Open Forum 1

دانلود کتاب Open Forum 1