دانلود مستند ذهن منفصل The Divided Brain با زیرنویس انگلیسی

دانلود مستند ذهن منفصل The Divided Brain با زیرنویس انگلیسی

دانلود مستند ذهن منفصل The Divided Brain با زیرنویس انگلیسی

یک مستند بسیار جذاب با  زبان آکادمیک و گفتگو با پیشگامان حوزه مغز و اعصاب(Neuroscience) درباره تفاوت عملکرد نیمکره راست مغز انسان (مسئول خلاقیت، هنر، و موسیقی) و نیمکره چپ (مسئول منطق، قضاوت، گفتار، مهارت نوشتن و ذهنیت انتزاعی) و نقش این دو نیمکره در درک ما از جهان اطراف و ساخت دنیای مدرن امروز است.

 این مستند در نهایت به تمرکز بیش از اندازه ما بر نیمکره چپ در تمدن مدرن، سیستم آموزشی و نقص و کاستی های ذاتی آن و تصویر ناقص انسان امروزی از جهان هستی از این منظر می پردازد.