دانلود مجموعه Learn English Via Listening

دانلود مجموعه Learn English Via Listening

دانلود مجموعه Learn English Via Listening

مجموعه یادگیری انگلیسی از طریق شنیدن یا Learn English via Listening همانطور که از نام آن مشخص هست بر لیسنینگ و تمرکز بر شنیدن برای یادگیری زبان تمرکز دارد. این مجموعه در 6 بخش تنظیم شده و بر روی متداول ترین ساختارها تمرکز دارد.