دانلود مجموعه یادگیری زبان انگلیسی با اخبار

دانلود مجموعه یادگیری زبان انگلیسی با اخبار

دانلود مجموعه یادگیری زبان انگلیسی با اخبار

 مجموعه یادگیری زبان انگلیسی با اخبار – Words in News

عزیزانی که علاقمند به یادگیری زبان انگلیسی از طریق اخبار هستند میتوانند از مجموعه بسیار کاربردی Words in News برای سطح متوسط به بهترین شکل استفاده نمایند.

این مجموعه با استفاده از چند دقیقه از یک خبر که به صورت آهسته تر از حد نرمال خوانده میشود اقدام به آموزش ساختارهای کاربردی و لغات می نماید. همچنین توضیحاتی به زبان فارسی هم به صورت ضمیمه برای درک بهتر ارایه میشود.