دانلود مجموعه آموزش لغات انگلیسی Dynamic Vocabulary

دانلود مجموعه آموزش لغات انگلیسی Dynamic Vocabulary

دانلود مجموعه آموزش لغات انگلیسی Dynamic Vocabulary

دانلود مجموعه آموزش لغات انگلیسی Dynamic Vocabulary

مجموعه صوتی Dynamic Vocabulary در 4 سطح به آموزش واژگان زبان انگلیسی در سطح پیشرفته میپردازد. یک سمپل صوتی برای براورد بهتر کیفیت و سطح این مجموعه در ادامه آورده شده است.