نوشته‌ها

دانلود گلچین پر کاربردترین 3000 واژه زبان انگلیسی

این پهرست از سوی دست اندکاران فرهنگ واژگان لانگمن و با نام Longman Communication 3000 فراهم شده و در فرهنگ واژگان Longman Dictionary of Contemporary English در دسترس زبان آموزان می باشد. این پهرست دربرگیرنده 3000 پرکاربردترین واژگان(لغات) زبان انگلیسی هم در بخش گفتاری(اسپیکینگ) و هم در بخش رایتینگ(نوشتاری) می باشد و با واکاوی آماری 390 میلیون واژه درون شبکه ای از انباره(corpus) لانگمن، که خود گروهی از انباره هایی از منابع شناخته شده زبان انگلیسی می باشد، بدست آمده است.

این گلچین دستیابی زبان آموزان به هسته مرکزی زبان انگلیسی را شدنی کرده و به آنان نشان میدهد کدامین واژگان برای آموختن و پیوند(ارتباط) با دیگران هم در بخش نوشتاری و هم در گفتگو از ارزش(اهمیت) بالاتری برخوردار است. بررسی شبکه انباره واژگان لانگمن نشان میدهد این 3000 واژه پر کاربرد ترین واژگان بخش گفتاری و نوشتاری زبان انگلیسی بوده و 86% زبان انگلیسی [تنها با بهره گیری] از همین واژگان پدید آمده است. بنابراین تنها با دانستن همین پهرست واژگان، زبان آموز در فهمیدن دست کم 86% آنچه به انگلیسی میخواند [یا میشنود] کامیاب خواهد بود.

چرایی نیاز به این پهرست؟

این پهرست زبان آموزان و استاد های زبان انگلیسی را از گمراهی، سردرگمی و جایگزین کردن کتاب های واژگان(لغت) کم بازده با یکدیگر رها کردن و یک راه راست را برای رسیدن به هدف(آماج)شان به آن ها نشان میدهد. همچنان بسیاری از کتابها هستند که واژگانی کم کاربرد و کهنه یا برخی دانش واژه ها(واژگان تخصصی) در آن ها به چشم میخورد یا به هیچ روی برای گفتگو به زبان انگلیسی مناسب نمیباشند با اینهمه بسیار در وبگاه های گوناگون یا از سوی برخی استادها و آموزشگاه ها پیشنهاد میشوند. شاید بهترین نمونه این کتاب های گمراه کننده، کتاب های 504، 1100، 601 و همانند اینها باشد. به باور من این پهرست راه پیشگیری و گریز از تمامی این گمراهی ها میباشد.

چگونگی بهره گیری از این پهرست

استاد ها میتوانند با گزینش چند واژه در هر دیدار(جلسه) از زبان آموزان بخواهند برابر و نمونه(مثال) چند واژه از این پهرست را از فرهنگ واژگان پیدا کرده و برای دیدار آینده آماده نمایند. زبان آموزان خودخوان هم میتوانند گنجینه واژگان(دایره لغت) خود را با بررسی واژگان این پهرست در فرهنگ واژگان استاندارد و یافتن نمونه(مثال) ها پربار نمایند. باید هوشیار باشید به یاد سپردن برابر های این واژگان به فارسی نمیتواند در فهمیدن نوشتارهای زبان انگلیسی یا گفتگو به این زبان مناسب باشد. این واژگان را باید بتوانید در گزاره(جمله) هایی که خود میسازید به کار بگیرید و در ساختن بسیاری از ساختارها توامند و پویا باشید.

همچنین پیشنهاد میکنم این پهرست را بهمراه نرم افزار ماکزیمم نارسیس در بخش میانی(intermediate) بخوانید و فرابگیرید.

دانلود مستقیم این پهرست با حجم 1.5 مگابایت:

download Foto  گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود جزوه لغات ضروری برای آیلتس ۷

دانلود جزوه لغات ضروری آیلتس تافل (برای اولین بار در ielts2)

دانلود فهرست کلمات رایج با املاء غلط در آیلتس

دانلود سخت ترین لغات زبان انگلیسی

دانلود ویدئوهای آموزشی مصاحبه آیلتس بخش اول، دوم و سوم

دانلود فایل صوتی ۸ سری مصاحبه های استاندارد آیلتس

دانلود کتاب رایتینگ آیلتس تافل با ۱۸۵ نمونه Essay

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com