دانلود فایل های لیسنینگ تافل ibt

دانلود فایل های لیسنینگ تافل ibt

دانلود فایل های لیسنینگ تافل ibt

دانلود فایل های لیسنینگ تافل ibt

بخش لیسنینگ یا شنیداری تافل معمولا بین 60 تا 90 دقیقه به درازا میکشد و دربرگیرنده 2 تا 3 گفتگو(conversation) و 5 پرسش برای هر گفتگو و 4 تا 6 سخنرانی دانشگاهی یا لکچر (lecture) و 6 پرسش برای هر سخنرانی است. بخش اسپیکینگ یا مکالمه و همچنین بخش رایتینگ یا نوشتاری نیز بهمراه فایل های شنیداری هستند و شرکت کنندگان در تافل ibt باید با چند و چون این فایل ها نیز آشنایی داشته باشند.