ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، انواع ساختارهای زمان آینده

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این فیلم آموزشی 10 دقیقه ای به توضیح چگونگی نوشتن درباره آینده و “گمانه زنی” توضیحاتی ارائه میشود. بیشتر زبان آموزان آگاهی دقیقی از به کار گیری درست زمان آینده ندارند و درصورتی که در هر 4 مهارت اصلی آیلتس نیاز به بهره گیری از این زمان باشد با چالش روبرو میشوند.

به گونه ای که در این ویدئوی آموزشی توضیح داده شده رویهمرفته 5 شیوه کلی برای صحبت درباره آینده پیشنهاد میشود. (1)به کارگیری فعل هایی با معنای آینده (2)به کارگیری Modal ها (3)به کارگیری از ساختار شرطی ها (4) به کارگیری Discourse Markerها و (5) صفت ها. در این ویدئوی میتوانید توضیح و نمونه های دقیقی برای این شیوه ها بیابید و آن ها در مواردی همچون رایتینگ های Task 1 و 2 و همچنین بخش سوم اسپیکینگ با اعتماد به نفس کامل و بدون خطا به کار گیرید.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 34.1 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، تفاوت های مهم زبان رسمی و غیر رسمی

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به آموزش ناهمسانی های زبان رسمی و غیر رسمی و زبان محاوره یا spoken و زبان نوشتاری یا written پرداخته میشود. قوانین کلی زبان رسمی مورد نیاز در رایتینگ های آیلتس و نکته هایی در زمینه اهمیت دیکته واژگان، به کار بردن یا نبردن افعال دو بخشی(Phrasal Verbs)، تکرار واژگان و عبارت ها و به کارگیری از Conjunction ها در این فیلم آموزشی بررسی میشوند.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 33.7 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، چگونگی آغاز و بسط دادن پاراگراف

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به آموزش چگونگی آغاز و بسط یا گسترش پاراگراف پرداخته میشود. در این فیلم آموزشی 10 دقیقه ای به توضیح جمله آغازین هر پاراگراف، جمله های پشتیبان(Topic Sentence, supporting Sentences)، مثال آوردن برای تقویت پاراگراف، روشن سازی ایده ها، توضیح دقیق(Providing Examples, Back up, explain, illustrate, clarify) و دیگر موارد پرداخته میشود. ناآشنایی با این موارد به نگاشته شدن یک بند یا پاراگراف ناکارآمد و ادعاهای بدون دلیل می انجامد که تصحیح کننده را متقاعد نکرده و در نتیجه به از دست رفتن نمره خواهد انجامید.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 34.4 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، نوشتن رایتینگ متقاعد کننده در Task 2

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به آموزش نوشتن essay های متقاعد کننده(persuasive) با تمرکز بر تفاوت های میان Fact و  Opinion، و چگونگی دلیل Reason و مثال آوردن برای پیوسته و قوی کردن رایتینگ آیلتس Task 2 آکادمیک و جنرال پرداخته میشود. از آنجایی که دلایلی که بسیاری از زبان  آموزان در انشاء های خود ذکر میکنند یا پیوند مستقیم با پرسش مطرح شده نداشته و یا از پشتیبانی(support) کافی برای متقاعد کردن خواننده برخوردار نیستند، ناآشنایی با این موارد میتواند به کاهش چشمگیر نمره زبان آموزان در این بخش بیانجامد.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 34.6 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، کاربرد موثر واژگان و جمله ها

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. بسیاری از زبان آموزان که پیشتر تا سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرده اند، بجز دانسته های واژگان و دستور زبان از این سال ها، ایده ها و اطلاعات عمومی بسیاری در اختیار دارند که به کار بردن آن ها در رایتینگ میتواند به نمره مطلوب ایشان بیانجامد. با اینهمه، عدم اطلاع از چگونگی به کار گیری این دانسته ها و نابسامان بودن چینش آن ها در ذهن بسیاری از زبان آموزان کار را برای ایشان بسیار دشوار میکند. این ویدئو به آموزش بهینه کردن به کار گیری از واژگان در جمله های مورد استفاده در رایتینگ آیلتس در بخش دوم(،شسن 2) میپردازد.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 41.8 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره ۶

دانلود ویدئوی مصاحبه آیلتس نمره ۷

 

 

 

 

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، آموزش نوشتن نامه General Task 1

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این فیلم آموزشی به توضیح بخش اول رایتینگ آیلتس جنرال یا General IELTS Writing Task 1 که در آن از شرکت کننده در آزمون خواسته میشود تا در زمینه ای مشخص نامه ای بنویسد پرداخته میشود. توضیح کلی این بخش از آزمون، باید و نباید ها در نگارش انواع نامه ها، زبان مورد استفاده، چگونگی آغاز نامه و پایان آن و برخی از ساختارهای پرکاربرد در این ویدئو به چشم میخورد.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 34.6 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره ۶

دانلود ویدئوی مصاحبه آیلتس نمره ۷