دانلود 10 سری تست ریدینگ آیلتس

دانلود 10 سری تست ریدینگ آیلتس

دانلود 10 سری تست ریدینگ آیلتس

بسیاری از زبان آموزان به ویژه زبان آموزانی که به صورت خودآموز برای آزمون آیلتس آماده میشوند به زودی در میابند تست های 10 سری کتاب های کمبریج آیلتس رو به پایان است و نیاز به منابع تازه ای برای تست های ریدینگ و لیسنینگ دارند. در این مجموعه زبان آموزان میتوانند به 10 سری تست ریدینگ آیلتس بهمراه پاسخ های آن ها در پایان کتاب دسترسی داشته باشند. از آنجایی که تست های ریدینگ آیلتس در سال های گذشته دگرگونی چندانی نداشته میتوان این منبع را یک گزینه مناسب برای تمرین و آمادگی برای این مهارت در نظر داشت.