دانلود دوره کامل آموزشی Face 2 Face – انتشارات کمبریج

دانلود دوره کامل آموزشی Face 2 Face - انتشارات کمبریج

دانلود دوره کامل آموزشی Face 2 Face – انتشارات کمبریج

این مجموعه در واقع ویرایش یا نسخه اول کتاب های Face to Face از انتشارات کمبریج هست که به صورت سطح بندی شده و دقیق در 5 Level به زبان آموزان کمک میکند در فراگیری زبان انگلیسی پیشرفت داشته باشند. این مجموعه شامل کتاب تمرین و فایل های صوتی می باشد و تصاویری از محتوای آن در ادامه برای بررسی بیشتر آورده شده است.