دانلود رایگان مستند زبان اصلی The Farthest – Voyagers in Space

دانلود رایگان مستند زبان اصلی The Farthest - Voyagers in Space

دانلود رایگان مستند زبان اصلی The Farthest – Voyagers in Space

در این صفحه یک مستند جذاب از داستان ساخت و ارسال فضاپیماهای وویجر و اطلاعات ارسالی آن ها به ناسا از میلیون ها کیلومتر دورتر از زمین روایت میشود.