ترکیب های سخت در زبان انگلیسی – As if

ترکیب های سخت در زبان انگلیسی

ترکیب های سخت در زبان انگلیسی

ترکیب هایی که معنایی کاملا ناهماهنگ با معنای ظاهری واژگان تشکیل دهنده دارند یکی از چالش های فراگیران زبان انگلیسی و علاقمندان به آزمون آیلتس هستند. در این قسمت ترکیب As if که کاملا هم در زبان انگلیسی رسمی و و هم محاوره ای متداول هست را بررسی کرده ایم.