مهارت های مورد سنجش آیلتس

IELTS Skills

 آزمون آیلتس از چهار مهارت اصلی مکالمه، شینداری، نوشتاری و خواندن تشکیل شده و آشنایی زبان آموز با این مهارت ها در رسیدن به نمره ای بالاتر توسط ایشان کاملا ضروری است. متن زیر ترجمه توضیحاتی است که یکی از وبسایت های مرجع و برگزار کننده آیلتس در جهان در همین راستا منتشر کرده است.

مهارتهای پرحاصل و سودمند

در حالیکه آیلتس بصورت فردی روی آزمودن چهار مهارت زبانی تمرکز دارد، به گونه ای اجتناب ناپذیر یک عنصر یکپارچگی در هر بخش به همان طریقی که مهارت های زبانی در دنیای واقعی به چشم میخورند وجود دارد. تکالیف آزمون اغلب مستلزم استفاده از دیگر مهارت ها بوده و بنابراین بعنوان مثال، تا حدی یکپارچه هستند.

  • در بخش های رایتینگ و اسپیکینگ، اطلاعاتی که خوانده یا شنیده می شوند، کمک می کند تا محصول خود آزمون دهنده شکل بگیرد. بهرصورت، این با دقت کنترل می شود تا اطمینان حاصل شود که آزمون دهنده برای پاسخ دادن به تکلیف، لازم نیست تا ریدینگ و لیسنینگ گسترده یا پیچیده را انجام دهد. این مخصوصا از آن جهت دارای اهمیت است که یک امتیاز برای هر مهارت گزارش می شود و برای آزمون دهنده غیرمنصفانه است اگرعملکردشان در یک حوزه مهارتی با فقدان مهارتش در حوزه دیگر اشکالی برایش نداشته باشد.
  • تکالیف دربخش های ریدینگ و لیسنینگ می توانند شامل یادداشت برداری، برچسب زدن و تکمیل جداول یا نمودارها باشند. با این وجود، مهم است که هر تکلیف یا آیتم آزمون بایستی روی ریدینگ یا لیسنینگ تمرکز داشته باشد و نباید نیاز به رایتینگ مفصل داشته باشد.

آزمون بین المللی زبان انگلیسی

آیلتس از طریق مشورت نزدیک با نهادهای حرفه ای، مراکز علمی و مقامات مهاجرتی از سراسر دنیا جهت حصول اطمینان از مرتبط و منصفانه بودنش برای داوطلبان، صرفنظر از سابقه فرهنگی یا محلی که آنها زبان انگلیسی را یاد گرفته اند، تدوین گردیده است.

این رویکرد بین المللی به تهیه آزمون به کلیه جنیه های آزمون بسط پیدا می نماید.

  • آیلتس همه انواع استانداردهای زبان انگلیسی را می پذیرد.
  • تکالیف آیلتس کتبی بوده و توسط یک تیم بین المللی از متخصصان زبان، ویرایش می شوند.
  • یک تعدادی از لهجه های بومی انگلیسی در آزمون لیسنینگ مورد استفاده قرار می گیرند.
  • تکالیف آزمون از میان تعداد گسترده ای از محتوای معتبر از سراسر دنیا طرح می شوند شامل (کتابها، روزنامه ها، مجلات، اینترنت و غیره…)

منبع: ielts.org