دانلود کتاب Mission General – IELTS

دانلود کتاب Mission General

دانلود کتاب Mission General

بسیاری از زبان آموزانی که خود را برای آیلتس جنرال آماده میکنند از دشواری مطالب کتاب هایی که برای آیلتس آکادمیک طراحی شده گلایه دارند. آیلتس جنرال و آکادمیک در بخش های ریدینگ و رایتینگ با یکدیگر ناهمسانی هایی دارند و کمتر کتابی است که تنها برای آیلتس جنرال نگاشته شده باشد. کتاب Mission General یکی از این کتاب هاست که در تنها 66 صفحه به آماده سازی زبان آموزان علاقمند به شرکت در آیلتس جنرال در مهارت های لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ میپردازد. ساده بودن متن های ریدینگ این کتاب آن را به گزیه ای مناسب برای کسانی که سطح پایین تری از زبان انگلیسی دارند تبدیل کرده است. این کتاب همچنین دربرگیرنده یک تست تمرینی شبیه سازی شده آیلتس جنرال در پایان کتاب میباشد.