برگزاری بیش از 2.5 میلیون آزمون آیلتس در سال 2014 در 140 کشور

2.5 Million IELTS Exams in 2014پیشینه آزمون آیلتس به سال 1976 باز میگردد. سالی که آزمون ELTS یا English Language Testing Services به آزمون آیلتس کنونی تبدیل شد و کارکرد آیلتس در آن زمان تنها بررسی سطح زبان دانشجویان سطح کارشناسی ارشد بود.

 آیلتس امروزه بصورت مشترک متعلق به برییتش کانسل، IDP آیلتس استرالیا و [سازمان]سنجش زبان کمبریج است و نقشی کلیدی در سنجش سطح زبان انگلیسی متقاضیان مهاجرت و تحصیل در 25 سال گذشته داشته است. آیلتس امروزه از سوی بیش از 9000 سازمان به ویژه کارفرمایان و دانشگاه ها و همچنین سازمان های دولتی و مقامات مهاجرتی در سراسر جهان به رسمیت شناخته میشود. در سال 2014 بیش از 2.5 میلیون آزمون آیلتس در سراسر جهان در بیش از 140 کشور برگزار گردید.

اطلاعات بیشتر درباره تاریخچه آزمون آیلتس:

http://www.ieltsg.com/2013/10/a-brief-history-of-international.html

منبع ارقام و اعداد:

http://www.ielts.org/media_centre.aspx