سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve
4.3 (86.67%) 15 vote[s]

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

در این صفحه یک نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک بدون خطاهای دستوری به همراه واژگان مناسب و پیوستگی و انسجام متن در سطح نمره 7 تا 7.5 در دسترس علاقمندان گرامی می باشد. این سوال از کتاب کمبریج آیلتس 14 آکادمیک تست 1 بوده و پاسخ آن توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس و بیش از 10 هزار ساعت تجربه تدریس تنظیم شده است.

تصحیح رایگان رایتینگ ایلتس

تصحیح رایگان رایتینگ ایلتس
4.4 (88%) 10 vote[s]

تصحیح رایگان رایتینگ ایلتس

تصحیح رایگان رایتینگ ایلتس

تصحیح رایتینگ آیلتس – تصحیح کننده و هزینه

تصحیح رایتینگ ها به شیوه اشاره شده در بالا برای هر رایتینگ تسک 1 یا تسک 2 آیلتس یا تافل برابر با 50 هزار تومان می باشد. فرایند تصحیح و نمره دهی در سایت ielts2.com تنها توسط مهندس ابوالقاسمی دریافت کننده نمره 8 آیلتس آکادمیک(نمره 8 در مهارت رایتینگ) با بیش از 10 هزار ساعت تجربه تدریس انجام میشود.