آیا سوالات لیسنینگ آیلتس به ترتیب شنیده شدن هستند؟

IELTS Listening Questions orderجا ماندن از متن شنیداری Listening Passage در بخش لیسنینگ آیلتس و عدم توانایی تطبیق دادن سوال های پیش رو با واژه ها و جمله های شنیده شده در این بخش دو عامل اصلی از دست دادن نمره برای بسیاری از زبان آموزان هستند. اما آشنایی بیشتر با چهارچوب کلی بخش لیسنینگ میتواند کمک بزرگی برای بهبود نمره این مهارت باشد چرا که با آمادگی زبان آموز برای شنیدن اطلاعاتی خاص بخت ایشان برای دریافت و پاسخگویی بسیار بالاتر خواهد بود.

آیا پاسخ سوالات لیسنینگ آیلتس به ترتیب شنیده شده هستند؟

به گفته سایت رسمی آیلتس ielts.org، بخش لیسینگ آیلتس 40 پرسش دارد و در 4 بخش دسته بندی میشود و هر بخش محتوایی متفاوت دارد. سوالات به ترتیب اطلاعاتی که در فایل شنیداری(صوتی) شنیده میشوند تنظیم شده اند، و بنابراین پاسخ سوال اول پیش از پاسخ سوال دوم شنیده میشود و به همین ترتیب تا پایان. از این رو اگر در آزمون ناگهان متوجه شنید که آنچه میشنوید مربوط به سوال بعدی است، عملا زمانی برای جبران وجود نخواهد داشت و هرگز چیزی درباره پرسشی که از دست داده اید نخواهید شنید. در این زمان بهترین کار آنست که سوال پیش رو را رها کرده و به سرعت به سراغ سوال بعدی بروید.

متن اصلی مربوط به این موضوع و پیوند مرجع را در زیر میبینید:

The test has four sections, with ten questions in each section. The questions are in the same order as the information in the recording, so the answer to the first question will be before the answer to the second question, and so on.

http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_listening.aspx

آشنایی با قالب آزمون آیلتس

ielts structure at 1 look

قالب و نتایج آزمون

آیلتس آزمون قابل دسترس، شناخته شده و بین المللی است. داوطلبین می توانند در بیش از 1000 مرکز و محل آزمون در 140 کشور جهان اقدام به شرکت در آیلتس کنند. این آزمون در طول سال در تاریخ های ثابت و با شرایط یکسان در دنیا برگزار می شود و از چهار بخش شنیدن،خواندن، نوشتن و صحبت کردن تشکیل شده است. در حقیقت، آیلتس به دنبال ارزیابی توانایی زبان داوطلبین در زندگی روزمره و واقعی است. آزمون از دو بخش آکادمیک و جنرال تشکیل شده است.

تست ها با دقت کامل بررسی و نمره داده می شوند. نتایج در جدول 9 -نمره ای آیلتس از 1 تا 9 مشخص می شود که نمره 1 نمایانگر ضعیفترین عملکرد و نمره 9 بالاترین عملکرد است. نمره ی آیلتس تا 2 سال دارای اعتبار است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت Guide for Institutions and Organizationsمراجعه نمایید.آیلتس هر سال آزمون های خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده (analysis of test data) و هم چنین مقایسه ای با دیگر آزمونهای برگزار شده در اروپا ارائه می دهدCommon European Framework. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بخشهای مختلف آزمون به قسمت Teachers sectionمراجعه کنید. همچنین مطالب مربوط به تحقیقات صورت گرفته در زمینه آیلتس را می توانید در بخشResearchers sectionببینید.

تحقیقات مستمر در مورد آیلتس

اساتید و گروههای مختلف بین المللی در طراحی سوالات آیلتس نقش ایفا می کنند، تحقیقات مستمر در مورد این آزمون نشان داده که آیلتس جز معتبرترین آزمونهای زبان در دنیاست.آیلتس، صرف نظر از محل و زمان برگزاری ، رویکرد یکسانی در قبال داوطلبین با ملیتها، فرهنگ، جنسیت و سبک زندگی گوناگون دارد. فرآیندهای دقیق در جمع آوری مطالب و طراحی سوالات آیلتس این اطمینان را می دهد که تمام نسخه های آزمون از سطح یکسانی برخوردارند. اعتبار و ویژگی های مثبتی که امروزه آیلتس از آن برخوردار است، مدیون سالها کار وتلاش سرسختانه است.