نحوه تدریس اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس در کلاس

How to Teach IELTS Speaking Writing

اگر استاد آیلتس و به ویژه تازه کار هستید و بدنبال راهکار ها یا دستوالعمل برای به کار گیری بهترین روش های تدریس در کلاس های خود هستید میتوانید به منابعی که از سوی بریتیش کانسل در همین راستا در دسترس مدرسان آیلتس قرار داده شده استفاده کنید.

روش کار این است که فایل ها را دانلود کرده و برنامه درسی مربوط را گام به گام پیش ببرید. این روش به ویژه در آغاز کار بسیار مطلوب است. بعد از چند بار تدریس به نقطه ضعف های همیشگی زبان آموزان و بهترین روش ها برای جا انداختن مطلب پی میبرید و میتوانید فراتر از این جزوه ها عمل کنید. همچنین توجه داشته باشید که جزوه ها، راهنمایی ها و دستوالعمل های دیگری را نیز میتوانید در این سایت و دیگر سایت ها پیدا کنید.

با اینهمه این جزوه ها برای آغاز کار بسیار پربازده و کاربردی هستند.