تحلیل پاراگراف رایتینگ آیلتس نمره 9

تحلیل پاراگراف رایتینگ آیلتس نمره 9

تحلیل پاراگراف رایتینگ آیلتس نمره 9

تحلیل پاراگراف رایتینگ آیلتس نمره 9

نگارش یک پاراگراف نمره 9 همیشه با چالش هایی برای زبان آموزان و شرکت کنندگان در آزمون آیلتس همراه هست و یکی از این دلایل ناهماهنگی شیوه های رسیدن به این نمره در منابع متفاوت هست. در اینجا با بهره گیری از یکی از سمپل های نمره 9 سری کتاب های کمبریج کوشش شده به بررسی و تحلیل دقیق این موضوع پرداخته شود.

آموزش پیش رو توسط مهندس ابوالقاسمی مدرس آیلتس با 10 هزار ساعت تجربه تدریس و نمره 8 رایتینگ در آزمون رسمی تنظیم شده است. آموزش های دیگر را میتوانید در این نشانی دنبال بفرمایید.