بهترین کتاب گرامر آیلتس

Grammar Books for IELTS

پیشتر درباره بهترین منابع آیلتس صحبت کردیم و فهرستی گلچین شده ای از کتاب ها و منابع را بر پایه تجربه های کلاس های خصوصی در دسترس زبان آموزان قرار دادیم. با توجه به اهمیت گرامر یا دستور زبان برای بالا بردن نمره آیلتس و تافل در هر چهار مهارت در اینجا به معرفی بهترین کتاب های گرامر برای این آزمون میپردازیم.

کتاب های Oxford Practice Grammar در دو سطح Basic و Intermediate

کتاب Cambridge Grammar for IELTS

بخش پایانی کتاب Longman Preparation for TOEFL

تمامی این کتاب ها برای هر دو آزمون آیلتس و تافل سودمند هستند و نام آن ها به آن معنا نیست که زبان آموزان و متقاضیان آزمون دیگر نمیتوانند از آن ها بهره بگیرند. بهتر است کار را با کتاب های سطح پایه آکسفرد آغاز کرده و در نهایت با کتاب گرامر آیلتس کمبریج ادامه دهید. تمامی این منابع در اینترنت و برخی در همین وبسایت قابل دانلود هستند.

Oxford Practice Grammar بهترین منابع برای گرامر تافل Cambridge Grammar for IELTS منابع گرامر برای تافلLongman Preparation for TOEFL کتاب لانگمن برای گرامر تافل

دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS

دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS

دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS

دانلود کتاب Cambridge Grammar for IELTS

زبان آموزان بسیاری هستند که به دنبال ضعف در گرامر زبان دبیرستان و احتمالا کلاس های زبان با بخش گرامر یا دستور زبان انگلیسی آشنایی زیادی ندارند و البته بیشتر زبان آموزان حتی اگر بسیاری از جمله ها و ساختارها را درست به کار ببرند از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند و درباره همان جمله های درست نیز تردید و دودلی دارند. برای حل این مشکل بهترین منابع گرامر همیشه باید بخشی از طرح درس و برنامه ریزی زبان آموزان باشد.