بزرگترین اشتباه ها در آیلتس و پیشگیری از آن ها

Biggest Mistakes in IELTSبسیاری از زبان آموزان و متقاضیان آیلتس آکادمیک و جنرال به ویژه آن دسته از زبان آموزان که در کلاس های حرفه ای شرکت نداشته اند معمولا بخشی از نمره خود را در اثر ندانستن اطلاعاتی نبستا ساده از دست میدهند و نمره ای پایین تر از آنچه بازتاب سطح واقعی زبان انگلیسی ایشان است را بدست می آورند. بسیاری از مدرسان حرفه ای آیلتس، وبسایت های آموزشی و آموزشگاه ها کوشش میکنند با فراهم کردن این قبیل اطلاعات از کاهش نمره زبان آموزان به این شکل پیشگیری نمایند.

بیشتر این نکته ها و توصیه ها بسیار ساده به نظر میرسند ولی در عمل برخی زبان آموزان بدلیل رعایت نکردن یا ندانستن برخی از آن ها ممکن است حتی در یک مهارت نمره صفر دریافت کنند! مثلا زبان آموزی که فراموش کرده یا توجیه نشده است که در بخش ریدینگ مثل بخش لیسنینگ 10 دقیقه اضافی برای وارد کردن پاسخ ها در پاسخنامه به ایشان داده نمیشود!

با توجه به اهمیت این بخش مقاله ای در این زمینه را گزینش و ترجمه کرده و در دسترس شما گرامیان قرار میدهیم. این نکته ها برخی از اشتباهاتی است که می تواند نمره ی آیلتس شما را تحت تاثیر قرار دهد:

 

توصیه هایی برای جلوگیری از اشتباهات بزرگ در آیلتس!

1. نوشتن کمتر از 150 یا 250 کلمه در بخش رایتینگ آیلتس

توصیه می کنیم که تعداد متوسط کلمات خود در هر خط را بشمارید. اگر برای مثال شما در هر خط 10واژه می نویسید سعی کنید برای مثال برای رایتینگِ دوم بیشتر از 250 کلمه نوشته باشید.

2. عدم فاصله گذاری بین پاراگراف ها

در صورتی که بین پاراگرف ها فاصله نگذارید نمره ی شما بسیار پایین خواهد بود. توصیه می کینم که یک خط کامل بین پاراگراف ها فاصله بگذارید.

3. عدم پاسخگویی به سوال مطرح شده ( رایتینگ و اسپیکینگ) و پرت شدن از موضوع (off topic)

توصیه می کنیم در آزمون رایتینگ، مرتب سوال مطرح شده را چک کنید و مطمئن باشید که پاسخ شما مطابق با سوال طرح شده باشد. در آزمون اسپیکینگ نیز مستقیما به سوال مطرح شده پاسخ دهید و سپس پاسخ خودتان را توضیح دهید.

4. عدم اتمام تست ریدینگ

توصیه می کنیم شما باید تست را تمام کنید. در صورتی که شما به یک سوال مشکل خوردید از آن عبور کنید بعدا به آن سوال باز می گردید. همچنین توجه کنید در همان 1 ساعت زمان در بخش ریدینگ باید پاسخ ها را به پاسخنامه وارد کنید و همانند بخش لیسنینگ زمانی اضافه به شما داده نخواهد شد.

5. اشتباهات دیکته ای در بخش لیسنیگ و ریدینگ

توصیه می کنیم که اگر مشکل دیکته ای دارید شما بایستی لیستی از اشتباهات خود را بنویسید و آنها را حفظ کنید و هر روز خودتان را تست کنید. اگر در نوشتن پاسخ ها غلط املایی داشته باشید چه در بخش لیسنینگ و چه در بخش ریدینگ یک نمره به ازای هر غلط از شما کم خواهد شد. میتوانید پاسخ را با حروف کوچک یا بزرگ بنویسید ولی همانطور که گفته شد شکل نوشتاری مهم است و بسیاری از متقاضیان آیلتس بدلیل غلط های املایی نمره از دست میدهند.

نوشته هایی همسان

نکته های اسپیکینگ آیلتس

مهمترین نکته های ریدینگ آیلتس

توصیه هایی مهم درباره رایتینگ آیلتس

نکته های رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال

توصیه ها و نکته های مهم رایتینگ آیلتس Task 2