برنامه ریزی تقویت سریع مهارت شنیداری(لیسنینگ) آیلتس

Improving Listening Fastتقویت لیسنینگ زبان انگلیسی برای بالا بردن این مهارت در آیلتس و رسیدن به نمره بالاتر برای بسیاری از زبان آموزان برابرست با تکیه بر لیسنینگ هایی که در کلاس های زبان، موسیقی یا فیلم در دوران نوجوانی و دانشگاه شنیده اند و یا کتاب هایی که در دوره های خصوصی یا آموزشگاهی به ایشان پیشنهاد میشود. با اینهمه اگر با تمرین این منابع همچنان زبان آموز نتواند آنگونه که باید در بخش شنیداری موفق باشد چه گزینه هایی پیش رو خواهد بود؟ در اینجا کوشش میکنیم بنا بر تجربه های بدست آمده از کلاس های خصوصی آیلتس راهی جایگزین پیشنهاد کنیم.

نوشتن واژه به واژه متن فایل های شنیداری آیلتس

یکی از راه های سریع برای تقویت خش لیسنینگ آیلتس میتواند Transcribe کردن یا نوشتن متن فایل های لیسنینگ کتاب های آمادگی آیلتس یا تست های دوره های پیشین از کتاب های Cambridge IELTS باشد. در این روش زبان آموز باید روزانه 1 تا 2 تست را بصورت کامل گوش کرده و بر روی کاغذ بیاورد. در روش هایی که پیشتر پیشنهاد میشد، از زبان آموز خواسته میشد متن شنیده شده را واژه به واژه بر روی کاغذ آورده و واژه هایی که از آنها جای میماند را با گوش کردن دوباره به متن اصلی بیافزاید. از برتری های این روش تمرکز بسیار بیشتر بر روی کل متن و بدست آوردن یک چهارچوب کلی از بخش لیسنینگ آیلتس است. از کاستی های آن میتوان به زمان بر و توانفرسا بودن این روش اشاره کرد که به ویژه دنبال کردن آن در روز ها و هفته های پایانی میتواند برای زبان آموز بسیار دشوار باشد.

Cambridge IELTS 10کنفرانس دادن بدنبال یادداشت برداری سریع و کلی

روش دیگر با نیاز کمتر به زمان و انرژی میتواند گوش کردن به فایل های لیسنینگ آزمون آیلتس و یادداشت برداری سریع و بدست آوردن یک تصویر کلی از آنچه شنیده شده است میباشد. در روشی که در کلاس های خصوصی آیلتس از آن بهره میبریم، در ادامه از زبان آموز خواسته میشود پس از یک بازبینی 1 دقیقه از یادداشت های خود و با در دست داشتن این یادداشت ها شنیده ها را به زبان خود بازگو نماید. این روش در واقع شیوه متداول در آزمون تافل است و بهره گیری از آن توان زبان آموز را در درک داستان کلی و بهره گیری درست تر از واژگان بهبود خواهد بخشید.

بسیاری از زبان آموزانی که از این روش بهره گرفته اند بهبود چشمگیری در سطح لیسنینگ خود را گزارش کرده اند. با اینهمه، به گونه ای که برای بسیاری از دست اندرکاران آموزش آیلتس و زبان آموزان آشکار است، بهبود لیسنینگ حتی در سطح 0.5 نمره بسیار کند پیش رفته و برخی از زبان آموزان برای بهبود نیم نمره لیسنینگ خود به هفته ها زمان نیاز خواهند داشت. آنچه بسیاری از زبان آموزان موفق دوره های پیشین بر آن انگشت گزارده اند، آموختن از خطاهای پیشین در لیسنینگ و سپری کردن زمانی دراز بر بررسی اشتباه ها برای پیشگیری از تکرار آن ها و نه تست زدن های پی در پی و کورکورانه است.

کنفرانس دادن پس از یادداشت برداری از مستند های علمی

زبان آموزانی که بدنبال نمره های بالاتر لیسنینگ آیلتس هستند(6.5 به بالا) میتوانند از مستند های علمی کمک فراوانی بگیرند. در این روش یک مستند عملی با درون مایه ای همسان با لیسنینگ های آیلتس گزینش شده و زبان آموزان مستند 40 دقیقه را همراه با دیدن یادداشت نویسی میکند و در 10 تا 15 دقیقه کنفرانس میدهد.

Earth Story Doumentaryنوشتن متن فایل های شنیداری کتاب های آمادگی لیسنینگ

اگر فایل های کتاب های آیلتس یا Cambridge IELTS برای شما دشوار است و انجام تمرین هایی که در بالا گفته شده برای شما بسیار سخت و کلافه کننده است، میتوانید کار را با کتاب های تمرینی لیسنینگ زبان انگلیسی آغاز کنید. فهرستی از چنین کتاب هایی پیشتر در ielts2.com آورده شده است که در پیوند زیر میتوانید آن ها را دنبال فرماید:

منبع تقویت لیسنینگ آیلتس

بیشتر بخوانید:

توصیه هایی برای یادداشت برداری مکالمه های آزمون تافل iBT

استراتژیهای تقویت شنیداری(لیسنینگ) آزمون تافل iBT

دانلود ویدئوی آموزشی نکته های لیسنینگ آیلتس از British Council

لغات کلیدی در لیسنینگ آیلتس IELTS Listening Keywords

تقویت لیسنینگ آیلتس با موسیقی همراه با متن

معرفی رادیوی انگلیسی زبان با لهجه استرالیایی

معرفی ایستگاه انگلیسی زبان رادیوی NPR با لهجه آمریکایی

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

رویکرد های تقویت مهارتهای شنیداری زبان انگلیسی

Improving English Listeningیادگیری زبان به لیسنینگ یا مهارت شنیداری وابسته است. لیسنینگ داده های شنیداری را فراهم می کند و جزء اصول اولیه یادگیری زبان است و از طریق آن زبان آموز قادر به تعامل در ارتباط گفتاری خواهد بود.

مدرسان کارآمد زبان انگلیسی به زبان آموزان می آموزند که چگونه لیسنینگشان را مطابق با موقعیتهای مختلف ، انواع داده ها و هدفهای گوش دادن تنظیم کنند . آنها به زبان آموزان کمک می کنند تا مجموعه برنامه های لیسنینگ را گسترش دهند و برنامه مناسب را با هر موقعیت تطبیق دهند .

برنامه های لیسنینگ

برنامه های لیسنینگ تکنیکها یا فعالیتهایی هستند که به طور مستقیم به درک و به یاد آوردن داده های لیسنینگ کمک می کنند . این داده ها بر اساس چگونگی پردازش داده ها توسط شنونده طبقه بندی می شوند .

برنامه های کل به جزء لیسنینگ به شنونده بستگی دارند . شنونده به اطلاعات پیش زمینه ای که از موضوع دارد ، موقعیت یا شرایط آن ، نوع متن و آن زبان مراجعه می کند . این اطلاعات پیش زمینه مجموعه ای از انتظارات را بوجود می آورد که به شنونده در تفسیر آنچه شنیده کمک می کند وآنچه در ادامه متن خواهد آمد را پیش بینی می کند . این برنامه ها عبارتند از :

گوش دادن به ایده اصلی متن
پیشگویی کردن
نتیجه گیری
خلاصه کردن

برنامه های جزء به کل بر اساس متن می باشند . شنونده به زبان پیام متن یعنی ترکیبی از صداها ، کلمات و گرامر که معنی را میسازد متکی ست . این برنامه ها شامل موارد زیر می باشد :

گوش دادن به جزئیات خاص
شناخت کلمات هم خانواده
شناخت نحوه قرار گرفتن واژه ها

شنوندگانی که برنامه محور هستند از برنامه های فراشناختی نیز برای برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی لیسنینگ خود استفاده می کنند.

آنها بر این اساس برنامه ریزی می کنند که هریک از برنامه های لیسنینگ را برای عملکردی بهتر درشرایطی خاص تطبیق دهند .آنها بر میزان درک و کارآمد بودن برنامه های انتخابی نظارت دارند . ارزیابی آنها بر مبنای دستیابی به اهداف درک لیسنینگ است و اینکه آیا ترکیب برنامه های انتخابی لیسنینگ ترکیب مؤثری بوده است یا نه .

لیسنینگ برای پی بردن به معنی

برای استخراج معنی از یک متن لیسنینگ ، زبان آموزان باید چهار مرحله اساسی را دنبال کنند :
هدف لیسنینگ را دریابند . دانش پیش زمینه خود را در مورد آن موضوع به کار ببرند تا بتوانند محتوای متن را پیش بینی کرده و برنامه های مناسب لیسنینگ را شناسایی کنند .
به بخشهایی از لیسنینگ که به هدف شناسایی شده تان مربوط است توجه کنید و نسبت به بقیه قسمتها بی اعتنا باشید . این انتخاب، زبان آموزان را قادر به تمرکز بر روی موارد خاص داده و کاهش میزان اطلاعاتی می کند که باید برای تشخیص آن در حافظه کوتاه مدتشان نگه دارند .
برنامه های کل به جزء و جزء به کلی را انتخاب کنید که مناسب با آن قسمت از لیسنینگ هستند واز آنها را با انعطاف و به صورت تعاملی استفاده کنید . زمانیکه زبان آموزان از این برنامه های کل به جزء و جزء به کل بصورت همزمان برای دریافت معنی استفاده می کنند هم درک آنها از لیسنینگ بیشتر می شود و هم اعتماد به نفسشان افزایش می یابد . میزان درکتان را هم در زمان لیسنینگ و هم پس از تمام شدن آن بررسی کنید. نظارت بر میزان درک به زبان آموزان کمک می کند تا به تناقضات و عدم درک خود پی ببرند و آنها را به سمت استفاده از برنامه های جایگزین سوق می دهد.

برگردان به کوشش خانم رضوانه محمدی

بیشتر بخوانید:

معرفی ایستگاه انگلیسی زبان رادیوی NPR با لهجه آمریکایی

۱۰راه و منبع تقویت مهارت شنیداری(لیسنینگ) زبان انگلیسی

غلط ترین روش های یادگیری لغات آیلتس!

استراتژیهای تقویت شنیداری(لیسنینگ) آزمون تافل iBT

برنامه تقویت لیسنینگ تنها در ۳ هفته زمان

Improving Listening in 3 weeksمتد ها و رویکردهای گوناگونی برای بهبود و تقویت سطح لیسنینگ(شنیداری) زبان انگلیسی و به ویژه لیسنینگ آیلتس و تافل وجود دارد که پیشتر نیز درباره آن ها گوناگو کرده ایم. برخی از زبان آموزان درباره برنامه ای برای تقویت لیسنینگ در بازه زمانی 3 هفته ای و کمتر از یک ماه پرسش کرده بودند که در این نوشته بصورت کوتاه کوشش میکنیم این عزیزان را راهنمایی کنیم.

تقویت لیسنینگ در کمتر از 3 هفته

در مرحله نخست باید توجه ویژه ای به سطح زبان آموز داشت. اگر شما در سطحی پایین تر از نمره 5 آیلتس(15 لیسنینگ تافل) قرار دارید و بدنبال بهترین راه بهره برداری از زمان 3 هفته تا 1 ماهه خود هستید برنامه شما با زبان آموزی که در سطح نمره 6 آیلتس(20 لیسنینگ تافل) است کاملا ناهمسان خواهد بود. در زیر درباره هر دوی این گروه ها پیشنهادهایی ارائه میکنیم.

برنامه فشرده تقویت سریع لیسنینگ از سطح نمره 5 آیلتس(15 شنیداری تافل)

بهترین برنامه برای بهبود وضعیت لیسنینگ از این سطح به سطح بالاتر یعنی نمره 5.5 تا 6 آیلتس و (17 تا 20 شنیداری تافل) بر پایه 2 فعالیت کلی خواهد بود: (1) تهیه کتاب های لیسنینگ سطح پیش آیلتس یا پیش تافل و تمرین با این کتاب ها به شیوه هایی که پیشتر در همین سایت توضیح داده شده برای بهبود وضعیت کلی لیسنینگ، آشنایی با واژگان معمول در این مهارت، لهجه آمریکایی یا بریتیش، امکان دنبال کردن متن های شنیداری بلند تر از چند کلمه و (2) تهیه برخی کتاب های مرجع آیلتس یا تافل برای آشنایی با نمونه سوال های آزمون مورد نظر.

زبان آموز باید کوشش کند زمان خود را به گونه ای تنظیم کرده تا از یک سو با تمرین این فهرست کتاب ها توان شنیداری خود را بطور کل بالا ببرد و از سوی دیگر با آشنا کردن خود با چهارچوب آزمون کارکرد بهتری در روز آزمون داشته باشد و از ناآشنایی با نمونه سوال ها و قوانین حاکم بر آزمون ضربه نخورد و نمره از دست ندهد. فهرست منابع پیش آیلتس و شیوه های بهبود مهارت شنیداری را میتوانید در پیوند های زیر دنبال فرمایید:

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

راه تقویت Listening آیلتس و بالا بردن نمره این مهارت

۱۰ راه و منبع تقویت مهارت شنیداری(لیسنینگ) زبان انگلیسی

برنامه فشرده تقویت سریع لیسنینگ از سطح نمره 6 آیلتس(20 شنیداری تافل)

اگر در سطح بالاتری از لیسنینگ قرار دارید(6 آیلتس، 20 شنیداری تافل) اما زمان شما برای کلاس رفتن بسیار محدود است و باید در تنها 3 تا 4 هفته نمره خود را دست کم نیم نمره بالا ببرید بهترین راه (1) تهیه کتاب های آموزشی لیسنینگ آیلتس و تافل و کار بر روی این منابع و (2) مرور تمامی نکته های پیشنهادی از سوی دست اندرکاران و استادهای آیلتس و تافل در قالب ویدئوها و جزوه ها و صفحه های آنلاین است.

توجه داشته باشید واروی آنچه بسیاری از زبان آموزان میپندارند و برخی از آموزگاران ناآشنا پیشنهاد مینمایند، تمرین با کتاب های دربرگیرنده نمونه سوال های آزمون های سال های پیشین که از آن میان میتوان سری کتاب های Cambridge IELTS 1-10 و TPO برای تافل را نام برد، احتمالا تاثیر چشمگیری بر روی سطح لیسنینگ شما و نهایتا نمره دریافتی از آزمون نخواهد داشت. بازتاب تمرین با این کتاب ها اندک و مربوط به آشنایی شما با نمونه سوال ها خواهد بود اما برای “یادگیری” و بهبود وضعیت لیسنینگ باید کتاب های آموزشی در دستور کار قرار گیرند و نه نمونه تست های دوره های پیشین. برخی از زبان آموزانی که به ویژه در دوره های کوتاه مدت تنها به “تست زدن” میپردازند و حتی تمامی کتاب های کمبریج آیلتس و TPO را به پایان میرسانند در پایان نتیجه خوبی دریافت نکرده و ناگزیر از تکرار آزمون، سپری کردن زمان بیشتر و پرداخت هزینه دوچندان خواهند بود.

برای دستیابی به فهرست بهترین کتاب های آموزشی لیسنینگ در این سطح و همچنین ویدئوهای مربوطه میتوانید پیوند های زیر را دنبال نمایید:

فهرست بهترین منابع آیلتس

بهترین منابع تافل iBT

دانلود ویدئوی آموزشی نکته های لیسنینگ آیلتس از British Council

نکته های کلیدی در تقویت شنیداری(Listening) آیلتس و تافل

شیوه های تقویت مهارت لیسنینگ Listening تافل بالای ۱۰۰

توصیه هایی برای یادداشت برداری مکالمه های آزمون تافل iBT

استراتژیهای تقویت شنیداری(لیسنینگ) آزمون تافل iBT

توصیه های تقویت ریدینگ تافل (سطح پیشرفته نمره ۲۲ تا ۳۰)

دانلود لغات دشوار و ضروری TPO تافل

معرفی و دانلود تست های TPO تافل ۲۴ دوره ای