آموختن لغات آیلتس با مقاله های انگلیسی مجله NewScientist

Online articles for improving ielts vocabulary

اتقاء سطح لغات آیلتس با شیوه های گوناگون به ویژه دانلود یا خریداری کتاب های مربوطه، حفظ کردن فهرست لغات ضروری، نرم افزارهایی همچون نارسیس ماکزیمم، بیرون کشیدن لغات ریدینگ آزمون های دوره های پیشین آیلتس و در نهایت دیدن فیلم و سریال ها و همچنین خواندن مستمر مقاله های روزنامه ها و مجله های انگلیسی به ویژه مقاله هایی که شباهت بیشتری با ریدینگ های آیلتس دارند ممکن است.

در بخش هایی از این وبسایت کوشش کرده ایم مقاله هایی از این دست را از مجله های مختلف که بصورت آنلاین در دسترس هستند گزینش کرده و لغات دشوارتر آن ها که مناسب نمره های بالای 7 آیلتس و بالای 100 تافل هستند را مشخص کرده و معنی آن ها را برای تمرین و به ذهن سپردن مشخص کنیم.

در این پست 3 مقاله گزینش شده که میتوانید در پیوند های زیر آن ها را مطالعه فرمایید. تمرکز ما اینبار بر روی برخی از مقاله های مجله NewScientist است که برخی مقاله های آن همسانی بیشتری با ریدینگ های آیلتس دارد. لغات دشوارتر این مقاله ها را نیز در ادامه میبینید.

 Will remote-controlled robots clean you out of a job?

 If tobacco gets plain packets will junk food be next?

 Migrants and asylum seekers are not a zero-sum game

 1. twenty-odd = a little more than twenty
 2. outsourcing = when a company uses workers from outside the company to do a job
 3. upheaval = a very big change that often causes problems
 4. stoke = to cause to increase
 5. xenophobia = strong fear or dislike of people from other countries
 6. overkill = more of sth than is necessary or desirable
 7. qualm = a feeling of slight worry or doubt because you are not sure that what you are doing is right
 8. minutiae = very small and exact details
 9. imposter = someone who pretends to be someone else in order to trick people
 10. unobtrusive = not easily noticed
 11. fend sb off = fight sb off
 12. aggrandizement = to try to increase power or importance
 13. a drain in sth = sth that continuously uses a lot of time, money, etc
 14. ebb away = to gradually decrease
 15. reap = to get sth good as a result of what you have done

یادگیری واژگان دشوار انگلیسی و آیلتس با مجله NewScientist

New scientist Magazine for improving Vocabulary

اهمیت دایره لغات و دانستن واژگان بیشتر برای همه زبان آموزان روشن و آشکار است و زبان آموزی نیست که از دانستن لغات بیشتر در آزمون آیلتس یا تافل زیان ببیند. با اینهمه تعیین روش آموختن این واژگان و به ویژه لغات دشوار تر آیلتس و تافل و همچنین گزینش واژگانی که قرار است برای حفظ کردن در دستور کار باشند کار ساده ای نیست.

در گذشته کوشش کردیم با گزینش بهترین مقاله ها و گزارش ها از روزنامه ها و مجلات آنلاین و بیرون کشیدن واژگان دشوار آن ها زبان آموزان و علاقمندان را با این دست واژگان بیشتر آشنا کنیم. یادگرفتن یک لغت تازه همیشه در چهارچوب یک جمله سودمند تر بوده و بلند مدت تر در ذهن خواهد ماند. واژگان به کار رفته در روزنامه ها و منابع آنلاین نیز محدودیت و گستره خاص خود را دارد و هر چقدر هم گسترده باشد به عدد خاصی محدود خواهد بود. به باور ما این عدد چندان بزرگ نیست و حتی با خواندن 10 تا 20 مقاله میتوان واژه های همسان بسیاری را مشاهده کرد که این امر کار آموختن واژه های دشوارتر زبان انگلیسی و آیلتس و تافل را ساده تر مینماید.

شیوه بهره گیری از مقاله های آنلاین و مجلات و روزنامه های انگلیسی زبان جهان به ویژه برای زبان آموزانی که بدنبال نمره بالای 7 آیلتس و بالای 100 تافل هستند بسیار سودمند و شایسته خواهد بود. به باور ما این دسته از زبان آموزان بیشترین بهره را از این مقاله ها خواهند برد. شیوه کار به این ترتیب است که با معرفی 1 یا 2 مقاله در هر پست و معرفی بین 10 تا 20 واژه تازه به زبان آموزان کوشش میکنیم راهی را برای آموختن آن ها باز کنیم.

دو مقاله زیر از مجله NewScientist گزینش شده و پیوند های مربوط به آن ها در زیر آمده است. واژگانی که در سطح بالاتری قرار دارند بهمراه معانی آن ها در ادامه آمده است.

 If tobacco gets plain packets will junk food be next?

 Shell ‘art’ made 300,000 years before humans evolved

 1. wheel sth out = to publicly produce sth and use them to help you achieve sth
 2. nanny state = a government which tries to control the lives of its citizens too much
 3. substantiate = prove = back up
 4. perk up = to become more cheerful, active and interested in what happening around you
 5. red herring = distraction
 6. ramp up = increase
 7. peddle = to sell goods to people that are harmful, illegal or low quality
 8. nuance = subtlety
 9. guzzle = to eat or drink a lot of sth, eagerly and quickly
 10. vexing = to make sb feel annoyed or worried
 11. ploy = a clever and dishonest way of tricking sb so that you can get an advantage
 12. Score = to mark a line on a piece of paper, wood etc using a shar instrument
 13. etch = to cut lines on a metal plate, piece of glass, stone et to form a picture or words
 14. flint = a type of smooth hard stone that makes a small flame when you hit it with steel