تقویت لغات انگلیسی با تکنیک تکرار با فاصله (SR)

تقویت لغات انگلیسی با تکنیک تکرار با فاصله (SR)

تقویت لغات انگلیسی با تکنیک تکرار با فاصله (SR)

تقویت لغات انگلیسی با تکنیک تکرار با فاصله (Spaced Repetition)

اولین چیزی که در راه پیشرفت در زبان انگلیسی با آن روبرو هستیم یادگیری هزاران واژه جدید و کاربرد درست آن هاست. در این مسیر تکنیک های مختلفی پیشنهاد شده که برای افرادی با سبک های یادگیری مختلف مثل یادگیری دیداری، یادگیری شنوایی، یادگیری با بازی یا حرکت، یادگیری با نوشتن و غیره سودمند هست. اما به نظر میرسد یک تکنیک برای همه افراد میتواند سودمند باشد و آن تکنیک تکرار با فاصله یا تکنیک تکنیک تکرار فاصله دار هست که در این صفحه کوتاه درباره آن صحبت میکنیم. 

برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.