امنیت در آزمون آیلتس و تصدیق هویت

ielts global recognition

کدام کشورها آیلتس را به رسمیت می شناسند؟

آیلتس در بیش از 145 کشور با بیش از 9000 موسسه، ادارات دولتی، اتحادیه های حرفه ای و سایر سازمان ها به رسمیت شناخته شده است.

کدام موسسات از آیلتس استفاده می نمایند؟

بیش از 8000 موسسه، آژانس دولتی، اتحادیه های حرفه ای و سایرسازمان ها از آیلتس برای نیازهای زبان انگلیسی شان استفاده می نمایند. از لینک سیستم شناسایی جهانی آیلتس برای کسب جزئیات موسسات بخصوص دیدن نمایید.

 سوالات متدال و موسسات> امنیت و قابلیت اطمینان

آیلتس- موسسات؛ امنیت و قابلیت اطمینان

 

برای تضمین امنیت آیلتس جه مقیاس هایی در دسترس وجود دارند؟

 آیلتس یک آزمون قوی است که به موقعیت ها و فرصت هایی آموزشی و حرفه ای در داخل و خارج از کشور منتهی می شود.

آیلتس در برگیرنده یک رویکرد چند لایه به امنیت آزمون، شامل مقیاس هایی قبل از روز آزمون، در روز آزمون و روز بعد از آزمون می باشد.

 این مکانیزم ها در خصوص اینکه درستی آزمون همواره حفظ شده و هر نسخه ای از آزمون از لحاظ سختی، سطحی مقایسه ای دارد، اطمینان می دهند.

گزینش مرکز آزمون

 هر مرکزی که قرار باشد بعنوان مرکز آزمون آیلتس در نظر گرفته شود، از میان فرآیند گزینشی سخت گیرانه ای عبور نموده و با مجموعه ای از شرایط قراردادی سخت گیرانه توافق می نماید.

حسابرسی مرکز آزمون

 شرایط عملکرد مرکز آزمون، جهت حصول اطمینان از اینکه عملکردهای مرکز آزمون بگونه ای مداوم و استوار در سطحی بالا حفظ می شوند؛ شامل یک برنامه جامع حسابرسی می شود که در برگیرنده حسابرسی بگونه ای برنامه ریزی شده از محل و همچنین حسابرسی بگونه ای گذرا و بدون اخطار قبلی می باشد.

تصدیق هویت

هر آزمون دهنده قبل از پذیرفته شدن برای برگزاری آزمون، می بایست یک مدرک شناسایی معتبر ارائه نماید. از هر آزمون دهنده درموقع ثبت نام، یک عکس با وضوح بالا اخذ می شود.

مواد آزمون

هرنسخه آزمون شامل یک ترکیبی از سوالات می باشد، نسخه دوم آزمون یکسان هستند. حقوق محدود کاربر در میان کارکنان مرکز آزمون، از تحت کنترل بودن مواد آزمون اطمینان می دهد.

جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد مقیاس های امنیتی، ار لینک امنیت و درستی و تحقیق و کنترل کیفیت دیدن نمایید.

اعتبار و امنیت آزمون آیلتس چقدر است؟

ielts security and integrity

آزمون های آیلتس در سراسر جهان پیوسته و هماهنگ هستند. آیلتس بالاترین کنترل کیفیت، امنیتی خوب و اصول مدیریتی و نمره دهی سخت گیرانه ای دارد.

سیستم امتیاز دهی 9 نمره ای آیلتس بصورت پیوسته و هماهنگ بوده و این سیستم در سراسر جهان بعنوان شاخصیمطمئن و معتبرشناخته شده است. مواد آزمون به دقت طراحی می شوند بطوریکه هر نسخه آزمون یک سطح مشخص از دشواری دارد.

آزمون گیرندگانآیلتس کاملا واجد شرایط بوده و از استانداردهای ویژهارزیابی آیلتس در سراسر جهان تبعیت می کنند. آیلتس دارای سیستم با کیفیت کنترل شده استخدام، آموزش، شاخص گذاری، صدور گواهی و نظارت می باشد. نمره دهندگان آیلتس بطور پیوسته هر دو سال مورد نظارت و آزمایش قرار می گیرند تا سطح تصدیق گواهینامه شان را حفظ نمایند.

مراکز آزمون ما توسط سفارت بریتانیا، IDP: آیلتس استرالیا یا توسط سازمان های مستقلی که از استانداردهای سخت گیرانه کیفیت، امنیت و خدمات مشتری تبعیت میکنند، مدیریت می شوند.

سرویس رایگان تایید فرم گزارش آزمون آیلتس، دانشگاه ها و کارفرماها را در تصدیق نمودن و به رسمیت شناختن فرم های گزارش آزمون و حفاظت در برابر فرم های تغلبی گزارش، قادر می نماید.

در مورد بی عیب بودن و امنیت آیلتس بیشتر بدانید

 اعتبار آیلتس> بالاترین کیفیت آکادمیک

آیلتس- موسسات بالاترین کیفیت آکادمیک

آیلتس آزمونی اثبات شده بر مبنای تحقیقاتی گسترده می باشد که پیشرفت های بکار رفته در زبان شناسی، علم آموزش زبان، ارزیابی زبان و فن آوری را به هم. پیوند می دهد.

هر نسخه آزمون منحصر بفرد می باشد، بطوریکه هیچ داوطلبی یک ورقه آزمون را دوبار دریافت نمی کند.

توسعه یک نسخه آزمون سختگیرانه است و شامل سنجش، ازمایش و محک زدن مواد آزمون جهت اطمینان از اینکه با استانداردهای کیفیت آیلتس تطابق دارد، می شود. این فرآیند گسترده به مدت دو سال طول می کشد.

آیلتس یک فرآیند نمره دهی با دقت و وسواس دارد که از آزمون گیرنده های دارای گواهینامه ای که بطور جامعی مورد آموزش قرار گرفته اند، استفاده می نماید واین آزمون گیرنده ها نیز بطور پیوسته مورد نظارت قرار می گیرند تا ازپیوستگی وسازگاری شان با استانداردهای ارزیابی اطمینان حاصل گردد.

این بدین معنی است که موسسه شما می تواند صرفنظر از مکان یا زمانی که متقاضی تان آزمون داده است روی یک امتیاز آیلتس بعنوان شاخصی معتبر و قابل اطمینان ازتوانایی زبان اتکا نماید.

لینک امنیت و بی عیب بودن و کنترل کیفیت و تحقیق را برای جزئیات بیشتر در مورد تولید آزمون و نمره دهی ببینید.