شرایط سختگیرانه برای ایمنی آزمون آیلتس

ielts security

آیلتس- موسسات؛ شرایط سخت گیرانه آزمون

هنگامیکه داوطلبان تقاضای ثبت نام آزمون آیلتس را می نمایند، به آنها اطلاعات مفصلی در مورد شرایط آزمون ارائه می شود.

جهت جلوگیری از تقلب و سوء رفتار، شرایط سخت گیرانه ای برای آزمون تدوین گردیده است.

داوطلبان فقط می توانند مداد، پاک کن، خودکار، یک مدرک شناسایی و یک نوشیدنی به جلسه آزمون بیاورند. آوردن چیز دیگری به آزمون مجاز نیست.

آیلتس در هر اتاق آزمون بررسی های امنیتی انجام می دهد. در خصوص برپا نمودن اتاق آزمون و حرکت داوطلبان مقرراتی تعیین شده اند.

هر مرکز آزمون آیلتس از قواعد عملکردی سخت گیرانه ای بخاطر حراست از آزمون آیلتس پیروی می نماید.

 امنیت و بی عیبی> جعل هویت

آیلتس- موسسات، حراست دربرابر جعل هویت

 آیلتس سیستم های امنیتی در محل جهت محافظت در برابر جعل هویت در میان داوطلبان دارد.

در حالیکه برخی از این روال کاری طبقه بندی شده اند، سایر مراحل شامل موارد زیر می شوند:

1. داوطلبان می بایست مدرکی مانند عکس بابت هویت شان ارائه دهند.

 2. مدارک هویتی فقط محدود به یک گذرنامه یا کارت ملی برای تشخیص هویت داوطلب می باشند.

 3. تایید امضای داوطلب

4. بررسی هایی در مراحل مختلف ازهویت داوطلب در طی مدت آزمون

 5. یک بررسی جداگانه از هویت داوطلب برای آزمون اسپیکینگ

داوطلبان می بایست گذرنامه یا کارت ملی شان را به داخل اتاق آزمون بیاورند.

 کارکنان مرکز آزمون آیلتس در خصوص کشف جاعلان هویتی که خود را بجای دیگران جا می زنند و همچنین شناسایی مدارک تقلبی آموزش دیده اند. این کارکنان ارتباطات نزدیکی با نمایندگان کلیدی دولت های استرالیا، نیوزلند و کانادا دارند که گذرنامه ها و سایر مدارک را تایید می نمایند.

سرویس تایید فرم گزارش آزمون

سرویس تایید فرم گزارش آزمون یک حراست اضافی در برابر فرمهای گزارش آزمون تقلبی ارائه می نماید تا بدین گونه به سازمانهای شناسایی کننده در اطمینان از موثق بودن فرم های گزارش آزمون کمک کنند.

 سوالات متداول موسسات> برگزاری آزمون

آیلتس- موسسات؛ برگزاری آزمون

داوطلبان کجا می توانند در آزمون آیلتس شرکت کنند؟

آیلتس بیش از 1000 مرکز آزمون و مکان برگزاری در بیش از 140 کشور در سراسر دنیا دارد.

اعتبار و امنیت آزمون آیلتس چقدر است؟

ielts security and integrity

آزمون های آیلتس در سراسر جهان پیوسته و هماهنگ هستند. آیلتس بالاترین کنترل کیفیت، امنیتی خوب و اصول مدیریتی و نمره دهی سخت گیرانه ای دارد.

سیستم امتیاز دهی 9 نمره ای آیلتس بصورت پیوسته و هماهنگ بوده و این سیستم در سراسر جهان بعنوان شاخصیمطمئن و معتبرشناخته شده است. مواد آزمون به دقت طراحی می شوند بطوریکه هر نسخه آزمون یک سطح مشخص از دشواری دارد.

آزمون گیرندگانآیلتس کاملا واجد شرایط بوده و از استانداردهای ویژهارزیابی آیلتس در سراسر جهان تبعیت می کنند. آیلتس دارای سیستم با کیفیت کنترل شده استخدام، آموزش، شاخص گذاری، صدور گواهی و نظارت می باشد. نمره دهندگان آیلتس بطور پیوسته هر دو سال مورد نظارت و آزمایش قرار می گیرند تا سطح تصدیق گواهینامه شان را حفظ نمایند.

مراکز آزمون ما توسط سفارت بریتانیا، IDP: آیلتس استرالیا یا توسط سازمان های مستقلی که از استانداردهای سخت گیرانه کیفیت، امنیت و خدمات مشتری تبعیت میکنند، مدیریت می شوند.

سرویس رایگان تایید فرم گزارش آزمون آیلتس، دانشگاه ها و کارفرماها را در تصدیق نمودن و به رسمیت شناختن فرم های گزارش آزمون و حفاظت در برابر فرم های تغلبی گزارش، قادر می نماید.

در مورد بی عیب بودن و امنیت آیلتس بیشتر بدانید

 اعتبار آیلتس> بالاترین کیفیت آکادمیک

آیلتس- موسسات بالاترین کیفیت آکادمیک

آیلتس آزمونی اثبات شده بر مبنای تحقیقاتی گسترده می باشد که پیشرفت های بکار رفته در زبان شناسی، علم آموزش زبان، ارزیابی زبان و فن آوری را به هم. پیوند می دهد.

هر نسخه آزمون منحصر بفرد می باشد، بطوریکه هیچ داوطلبی یک ورقه آزمون را دوبار دریافت نمی کند.

توسعه یک نسخه آزمون سختگیرانه است و شامل سنجش، ازمایش و محک زدن مواد آزمون جهت اطمینان از اینکه با استانداردهای کیفیت آیلتس تطابق دارد، می شود. این فرآیند گسترده به مدت دو سال طول می کشد.

آیلتس یک فرآیند نمره دهی با دقت و وسواس دارد که از آزمون گیرنده های دارای گواهینامه ای که بطور جامعی مورد آموزش قرار گرفته اند، استفاده می نماید واین آزمون گیرنده ها نیز بطور پیوسته مورد نظارت قرار می گیرند تا ازپیوستگی وسازگاری شان با استانداردهای ارزیابی اطمینان حاصل گردد.

این بدین معنی است که موسسه شما می تواند صرفنظر از مکان یا زمانی که متقاضی تان آزمون داده است روی یک امتیاز آیلتس بعنوان شاخصی معتبر و قابل اطمینان ازتوانایی زبان اتکا نماید.

لینک امنیت و بی عیب بودن و کنترل کیفیت و تحقیق را برای جزئیات بیشتر در مورد تولید آزمون و نمره دهی ببینید.