چگونگی اعتراض به نتیجه و تغییر نمره آیلتس(IELTS Remark)

چگونگی اعتراض به نتیجه و تغییر نمره آیلتس

چگونگی اعتراض به نتیجه و تغییر نمره آیلتس

درصد چشمگیری از شرکت کنندگان در آزمون های آیلتس و تافل بر این باور هستند که نمره ای که دریافت کرده اند بازتاب دهنده توانایی ایشان در بهره گیری از زبان انگلیسی نبوده و به دلایل گوناگون به نمره خود اعتراض دارند. همچنین عدم اعتراض ناراضیان همواره به معنای “خوب و مناسب بودن همه چیز” از سوی مراجع و مسئولین بالادست تر خارج از کشور تعبیر میشود و راه بی عدالتی های هر چه بیشتر را برای آینده بازتر خواهد کرد. (تاریخ انتشار: 7 آگست 2015)

پیشنهاد میکنیم پست جدید ما در این زمینه مربوط به سال 1401 با تازه ترین جزئیات در این زمینه را اینجا مطالعه بفرمایید.