فرایند طرح سوالات آیلتس، نظارت بر کیفیت آزمون

all about ieltsسوالات بسیاری درباره امتحان آیلتس مطرح است که برای بسیاری از آن ها پاسخ روشنی در دسترس زبان آموزان نیست. در اینجا به برخی از این سوالات نگاهی داشته و پاسخی که وبسایت های مرجع آیلتس در این زمینه منتشر کرده اند را بازبینی میکنیم.

چه کسی به تهیه و کیفیت سوالات طرح شده در آیلتس نظارت دارد؟

آیلتس تا چه اندازه بازتاب توانایی های واقعی زبان آموزان در 4 مهارت میباشد؟

فرایند طرح سوالات آیلتس چگونه است؟

آیا نتابج امتحان آیلتس قابل اطمینان است؟

 موسسات> کنترل کیفیت و تحقیق> متخصصان ارزیابی زبان

آیلتس- موسسات، متخصصان ارزیابی زبان

 سوالات آزمون آیلتس توسط متخصصان ارزیابی زبان از بخش ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج، یک دپارتمان غیرانتفاعی از دانشگاه کمبریح تهیه می شود. در سال 2013، بخش ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج، صدو پنجاهمین سال ارائه آزمون و ارزیابی هایش را جشن گرفت.

دپارتمان ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج دارای یک تیم تحقیقاتی اختصاصی بوده و جهت حصول اطمینان از اینکه تکالیف بکار رفته در آیلتس یک مقیاس دقیقی از توانایی صحیح آزمون دهنده را ارائه می نمایند، از برنامه های آزمون های مقدماتی گسترده استفاده می کند.

نسخه های آزمون آیلتس بر اساس یک فرآیند طولانی مدت تحقیقات آکادمیک و عملی، تهیه می شوند. داوطلبان می توانند مطمئن باشند که آزمون دقیق، منصفانه و مرتبط می باشد در حالیکه موسسات می دانند که می توانند روی نتایج آزمون اتکا نمایند.

دپارتمان ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج بخاطر آزمون های بین المللی با کیفیت بالایش و همچنین تعهدی که در باقی ماندن در سطحی عالی دارد، مشهور می باشد. این دپارتمان بطور نزدیکی با مدارس، سازمان ها و مراکز علمی آزمون گیرنده در سراسر جهان کار می کند تا بدین گونه بطور تئوری و عملی بتواند تهیه و توسعه آزمون زبان را پشتیبانی نماید.