نمره آیلتس چگونه تعیین میشود؟

grading ielts Writing

به آزمون آیلتس چطور نمره داده می شود؟

 آیلتس از یک سیستم امتیاز دهی 9 نمره ای منحصر بفردی جهت اندازه گیری و گزارش دادن امتیازات آزمون به طریقی پیوسته و هماهنگ استفاده می نماید. داوطلبان بابت هر مهارت زبانی نظیر ( لیسنینگ، رایتینگ و اسپیکینگ) نمره می گیرند، به همراه یک نمره کلی.

داوطلبان چه زمان امتیازات آزمونشان را دریافت می نمایند؟

 فرم گزارش آزمون، 13 روز پس از تازیخ آزمون برای داوطلبان پست می شود.

امتیاز آزمون آیلتس برای چه مدت معتبر است؟

 امتیازات آیلتس به مدت توصیه شده دو سال اعتبار دارند.

من چطور می توانم نتایج آزمونی را که داوطلب به من عرضه داشته، تایید نمایم؟

سرویس تایید فرم گزارش آزمون، از همان طریقی که نتایج داوطلبان برای صحت و سقم بررسی می شوند؛ به موسسات امکان دسترسی به پایگاه ایمن اطلاعات را می دهد. سرویس تایید فرم گزارش آزمون جهت ارائه حراستی دیگر در تکمیل خصوصیات پیشرفته ساخته شده در فرم گزارش آزمون آیلتس؛ طراحی شده است.

 سوالات متداول موسسات> استفاده از امکانات آیلتس

آیلتس- موسسات، استفاده از امتیازات آیلتس

 .

چه کسی استانداردهای قبولی را برای آیلتس تدوین می نماید؟

در آیلتس قبولی یا ردی وجود ندارد، بلکه آزمون کلیه سطوح مهارتی در زبان انگلیسی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

هر سازمانی که آزمون آیلتس را به رسمیت می شناسد، برای رفع نیازهای شخصی شان، سطح مربوط به خودشان را تدوین می نمایند. سازمان ها و موسسات می توانند نیازهای امتیازی آیلتس شان را با ارسال جزئیات به لینک سیستم جهانی شناسایی آیلتس، افزوده یا بروزرسانی نمایند.

من چطور امتیازات آیلتس را برای موسسه ام تدوین کنم؟

موسسات شخصی و دانشگاه ها نیازهای آیلتس مربوط به خودشان را بر طبق نیازهای بخصوص زبانی مربوط به دوره آموزشی، تحصیل یا برنامه کاری، تدوین می نمایند.

شما می توانید در لینک چطور موسسات نیازهای آیلتس شان را تدوین می کنند، به دنبال یافتن اطلاعات بیشتر باشید، یا می توانید یک نسخه از دی وی دی راهنمای امتیازات آیلتس را که فایلی پی دی اف به ظرفیت 230 کیلو بایت است را سفارش دهید.