اهمیت اصطلاح های انگلیسی در آیلتس

Common Idioms List for IELTS TOEFL اصطلاح های پرکابرد انگلیسی برای آیلتس و تافل

به کار بردن اصطلاح ها یا idiom ها در بخش اسپیکینگ(speaking) و رایتینگ(writing) آزمون های آیلتس و تافل میتواند به افزایش نمره آزمون دهنده (candidate) بیانجامد و از این نظر برای افزایش نمره با (1) به کار بردن لغات مرتبط و مناسب، (2) ساختارهای دستوری نبستا پیچیده و مناسب، و (3) ترکیب ها یا collocation ها برابری میکند. با اینهمه، نکته های مهمی درباره استفاده از اصطلاح ها وجود دارد که باید بخوبی با آنها آشنا بود تا نتیجه وارو حاصل نشود. در این جا کوشش میکنم با معرفی کردن idiom یا اصطلاح ها به این نکته های کلیدی بپردازیم.

Idiom یا اصطلاح چیست؟

Idiom یا اصطلاح عبارت هایی هستند که معنی واقعی آن ها با معنی ظاهری آن ها که از تک تک واژه های آن ها به نظر میرسد یکی نیست. به این معنی که نباید تنها به معنا ظاهری آن ها توجه کرد. برای نمونه به مثال زیر توجه کنید:

Using clean energy is not rocket science

عبارت rocket science  معنی دیگری بجز تک تک واژگان rocket و science  دارد و زمانی به کار میرود که گوینده یا نویسنده میخواهد درباره پیچیده بودن یک فناوری صحبت کند و معنای عبارت ضرورتا ربطی به فناوری موشکی ندارد.

همچنین گاهی عبارت هایی بکار برده میشود که برای برخی زبان آموزان از نظر دستوری غیر منتظره و گیج کننده هستند. برای نمونه عبارت زیر را نگاه کنید:

“So far, so good”

“Long time, no see!”

First idiom means everything up to this point has been satisfactory.

The second one means I haven’t seen you for a long time and I wish I had.

 

نقش اصطلاح ها در آزمون های آیلتس و تافل چیست؟

یکی از معیارهای رسیدن به نمره 7 آیلتس/100 تافل در بخش اسپیکینگ و بخش واژگان “به کار بردن واژگان و عبارت های پیشرفته و نزدیک تر به زبان بومی(native)” عنوان شده است.

Using some less common and idiomatic vocabulary

و این به آن معناست که یکی از معیارهای مورد نظر تصحیح کننده(examiner) و نمره دهنده به آزمون در بخش speaking شناسایی این گونه ترکیب ها و ساختارهای پیچیده و پیشرفته است. بهره گیری مستقیم این عبارت ها، ساختارها و واژگان فراوانی بسیار کمتری در بخش writing آیلتس و تافل دارند و از این رو مستقیما در معیارهای نمره دهی آورده نشده اند ولی بی گمان در بدست آوردن نمره بالاتر سودمند و موثر خواهند بود. بنابراین نیازی نیست برای بخش نوشتاری مستقیما به آن ها بپردازید ولی در بخش اسپیکینگ و برای زبان آموزانی که بدنبال نمره های بالا هستند این اصطلاح ها میتوانند کلیدی باشند.

بخش هایی از این نوشته از اینجا گرفته شده است.