آموزش ویدئویی اسلنگ(Slang) های آمریکایی

آموزش ویدئویی اسلنگ(Slang) های آمریکایی

آموزش ویدئویی اسلنگ(Slang) های آمریکایی

آموزش ویدئویی اسلنگ(Slang) های آمریکایی

در این بخش 10 ویدئوی آموزشی در زمینه آموزش اصطلاحات خیابانی یا کوچه بازاری آمریکایی یا Slang تقدیم زبان آموزان میشود. این مجموعه از استاد جنیفر می باشد. ایشان مجموعه های دیگری در زمینه آموزش گرامر زبان انگلیسی هم تهیه کرده اند که در ielts2 در دسترس می باشند.

.