کلمات انگلیسی رایج در فارسی با تلفظ اشتباه – قسمت اول

کلمات انگلیسی رایج در فارسی با تلفظ اشتباه

کلمات انگلیسی رایج در فارسی با تلفظ اشتباه

تلفظ 25% نمره اسپیکینگ آیلتس را تشکیل میدهد و بجز این موضوع تلفظ درست لغات فرد صحبت کننده، در اعتماد به نفس ایشان تاثیر قابل توجهی دارد. از این رو در یک مجموعه جدید آموزش تلفظ کوشش کردیم مجموعه لغاتی که در زبان فارسی به صورت روزمره به کار میروند اما زبان آموزان در تلفظ درست آن ها در زبان انگلیسی مشکل دارند را خدمت شما عزیزان ارایه کنیم.