کلاهبرداری با تبلیغ “آیلتس بدون آزمون” و “استاد ممتحن آیلتس”

کلاهبرداری با تبلیغ "آیلتس بدون آزمون" و "استاد ممتحن آیلتس"

کلاهبرداری با تبلیغ “آیلتس بدون آزمون” و “استاد ممتحن آیلتس”

کلاهبرداری با تبلیغ “آیلتس بدون آزمون” و “استاد ممتحن آیلتس”

با فراگیرتر شدن فرهنگ مال پرستی و ثروت اندوزی در ایران، حوزه آموزش آیلتس و تافل نیز همانند تمامی حوزه های دیگر شاهد ظهور افرادی بوده که گاه هیچ سررشته و پیشینه ای در این زمینه نداشته و تنها و تنها به درامدزایی آن حوزه و بیرون کشیدن پول به هر قیمت از آن می اندیشند.