آیا داشتن پاسپورت برای ثبت نام امتحان آیلتس الزامی است؟

آیا داشتن پاسپورت برای ثبت نام امتحان آیلتس الزامی است؟

آیا داشتن پاسپورت برای ثبت نام امتحان آیلتس الزامی است؟

آیا داشتن پاسپورت برای ثبت نام امتحان آیلتس الزامی است؟

یکی از سوال های متداول زبان آموزان علاقند به شرکت در آزمون آیلتس مطرح میکنند “ضرورت داشتن پاسپورت برای نام نویسی و شرکت در آزمون آیلتس” است.

هم اکنون(سال 1394) شش مرکز فعال و مورد تایید سازمان سنجش وجود دارند که در وبسایت این سازمان نام، وبسایت و شماره تماس و نشانی تمامی آن ها درج شده است. قوانین و مقررات این مراکز با یکدیگر تفاوت های جزئی دارد ولی کلیات شرایط برگزاری آزمون در تمامی آن ها یکسان است.