مقایسه دو آزمون آیلتس و تافل (رادیو ielts2)

مقایسه دو آزمون آیلتس و تافل (رادیو ielts2)

مقایسه دو آزمون آیلتس و تافل (رادیو ielts2)

مقایسه آیلتس و تافل و سردرگمی در شرکت در هر یک از این دو آزمون به هزاران جستجوی بدون پاسخ مشخص در اینترنت از سوی زبان آموزان انجامیده و از آن بدتر گاهی با پیشنهاد ها و توصیه های نادرست از سوی دست اندرکارانی که هرگز در هر دو آزمون(یاحتی یکی از آن ها!) شرکت نداشته اند همراه میشود.