آیلتس مجدد تک مهارتی One Skill Retake IELTS

آیلتس مجدد تک مهارتی One Skill Retake IELTS

آیلتس تک مهارتی One Skill Retake IELTS

آیلتس تک مهارتی One Skill Retake IELTS

بحث شرکت در تنها یک مهارت برای شرکت کنندگان در آزمون آیلتس از سالهای دور مطرح بوده و تاکنون(سال 1402 / 2023) هرگز بجز در چند مورد آزمایشی در چند کشور محقق نشده اما رقابت شدید و جدی آزمون های بین المللی دیگر مثل دولینگو، PTE، تافل و غیره با آیلتس به نظر میرسد مالکین و دست اندرکاران را قانع کرده که به صورت جدی تر از قبل به در نظر گرفتن این امتیاز برای شرکت کنندگان آیلتس فکر کنند.

برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.