نمره آیلتس پذیرش دانشگاه های جهان

IELTS For US Universities Admission

اگر دانشگاه یا دانشگاه های مورد نظر خود را برای ادامه تحصیل در خارج از کشور مشخص کرده اید اما درباره نمره مورد نظر این دانشگاه ها برای پذیرش اطلاعی ندارید میتوانید به این لینک در یکی از سایت های مرجع آیلتس رفته و نام دانشگاه مورد نظرتان را جستجو کنید.

http://www.ieltsessentials.com/results/who_accepts_ielts.aspx

در این صفحه همچنین میتوانید نه تنها درباره دانشگاه ها بلکه درباره سازمان های کاری و شغلی، کارفرمایان، کارکنان، سازمان های دولتی و دیگر سازمان ها نیز همین جستجو را انجام دهید و از پیش نیاز نمره آیلتس سازمان مورد نظر خود آگاه شوید.

گروه های قابل جستجو در این سایت در زیر آورده شده است:
All Institutions    Professional Associations    Employers    Government Agencies    Educational Institutions

برای مثال جستجو برای دانشگاه هاروارد این نتیجه را در پی دارد:

Harvard University

Region:Americas
Country:United States of America
City/State:Cambridge – MA
Website:http://www.harvard.edu/
Organisation type:Educational Institution
 Courses:

Course TypeMin AcademicMin General TrainingAcademic RestrictionsInformation
Undergraduate AdmissionsNo score required.
Harvard School of Public Health7
Graduate School of Education7.5http://www.gse.harvard.edu
Harvard Kennedy School7http://www.hks.harvard.edu/degrees/dmissions/apply
Master of Business Administration Programs7http://www.hbs.edu/mba/Pages/default.aspx
HBS Doctoral Programs7http://www.hbs.edu/mba/Pages/default.aspx
Harvard Extension School7

 

 

نمره آیلتس پذیرش رشته های دانشگاهی

S

موسسات منحصر بفرد و دانشکده ها، پیش نیازهای آیلتس مربوط به خودشان را بر طبق نیازهای بخصوص زبانی دوره آموزشی، برنامه کاری یا تحصیلی، تدوین می نمایند.
در آیلتس قبولی یا مردودی وجود ندارد. به داوطلبان بابت عملکردشان روی هر بخش از آزمون، نظیر لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ ، با استفاده از امتبازات از 1 تا 9 نمره داده می شود. سپس نتایج حاصل از چهار بخش مزبور، یک نمره کلی را ایجاد می نماید. هر نمره مرتبط با یک سطحی از شایستگی زبان انگلیسی می شود. همه بخش های آزمون و نمره کلی را می توان بطور کامل یا با اعشار گزارش داد مثل شش و نیم ، هفت، هفت و نیم، هشت.

هنگام تدوین پیش نیازهای آیلتس، موسسات می بایست هر دو امتیازات کلی و فردی ( لیسنینگ، رایتینگ و غیره) را درنظر بگیرند. سپس مهارت های زبانی می توانند با نیازهای خاص یا دوره آموزشی جور شوند. بعنوان مثال، برای یک دوره آموزشی که دانشجویان معرفی و نطق های بسیاری ارائه می کنند، داشتن یک نمره بالا برای اسپیکینگ ضروری می باشد.

.
جدول زیر ارائه کننده راهنمایی بر تدوین پیش نیازهای مناسب نمره ای می باشد. اطلاعات بیشتر در لینک راهنمایی برای موسسات و سازمان ها ( قایل پی دی اف، 598 کیلوبایت) و لینک دی وی دی راهنمای امتیازات آیلتس موجود می باشند.

جدول امتیازکلی

BandنمرهLinguistically demanding academic coursesدوره های آموزشی آکادمیک مورد تقاضای زبان شناسیe.g. Medicine, Law, Linguistics, Journalism, Library Studiesرشته های دانشگاهی با نیاز بالا به زبان انگلیسی:بعنوان مثال طب، حقوق، زبان شناسی، روزنامه نگاری، مطالعات کتابخانه ایLinguistically less demanding academic coursese.g. Agriculture, Pure Mathematics, Technology. Computer – based work, Telecommunicationsرشته های دانشگاهی با نیاز کمتر به زبان انگلیسیکشاورزی، ریاضی محض، فناوری، کارهای بر پایه رایانه، ارتباطاتLinguistically demanding training coursese.g. Air Traffic Control, Engineering, Pure/Applied Sciences, Industrial Safetyدوره های آموزشی با نیاز بالا به زبان انگلیسیکنترل ترافیک هوایی، علوم کاربردی و مخض، ایمنی در صنعتLinguistically less demanding training coursese.g. Animal Husbandry, Catering, Fire Servicesدوره های آموزشی با نیاز کمتر به زبان انگلیسیپرورش جانوران، تهیه مواد غذایی، خدمات آتش نشانی
9.07.5Acceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
7.0Probably acceptableشای قابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
6.5English study neededمطالعه انگلیسی لازم استProbably acceptableشاید قابل قبول باشدAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
6.0English study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلیسی لازم استProbably acceptableشاید قبول باشدAcceptableقابل قبول
5.5English study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلسی لازم استProbably acceptableشاید قابل قبول باشد