نمره آیلتس برای پذیرش دانشگاه های آمریکا

در اینجا حداقل نمره مورد نیاز آیلتس و تافل برای پذیرش در دانشگاه های آمریکا فهرست شده اند و علاقمندان به ادامه تحصیل در این دانشگاه ها میتواننند این فهرست را بازبینی کنند تا تصمیم گیری درست تری در این زمینه داشته باشند.

نمره تافل مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه های مختلف آمریکا بصورت یک پهرست بهمراه لینک ورود به وبسایت هر یک از این دانشگاه ها در اینجا آورده شده است. به گفته وبسایت  www.americanexamservices.com این نمره ها که هم شامل نمره تافل اینترنتی یا iBT و هم تافل کاغذی یا PBT هستند، کمترین یا حداقل نمره مورد پذیرش برای ورود به این دانشگاه ها هستند. همچنین باید دانست نمره بالاتر از حد میانگین شانس و بخت شما را برای پذیرفته شدن در دانشگاه افزایش خواهد داد و نمره های پایین تر از میزان های اعلام شده 100% به رد شدن درخواست پذیرش شما خواهد انجامید.

what toefl score is required for us universities IELTS For US Universities

منبع: http://www.americanexamservices.com/about-the-toefl/toefl-scores-usa-universities

آیا آیلتس برای دانشگاه های آمریکا پذیرفته میشود؟

اما اگر پیش از این آزمون آیلتس را برگزار کرده اید و برای تافل هم زمانی ندارید، نگران نباشید چرا که فهرست بلند بالایی از دانشگاه های آمریکایی منتشر شده است که حداقل نمره آیلتس برای پذیرش در آن ها نیز آورده شده است. حداقل نمره بسیاری از این موسسات آموزشی نمره 5 آیلتس است ولی در برخی موارد مثل دانشگاه هاروارد (با شرط دست کم 7 در هر بند)، Simmons College  در شهر بوستون و چند دانشگاه دیگر به حداقل 7.5 هم میرسد. کوتاه آنکه آیلتس برای دانشگاه های آمریکایی نیز معتبر است و از سوی این دانشگاه ها پذیرفته میشود.

بیشتر در: http://www.ielts.org/pdf/IELTS_USA_Recognition_Feb_2013.pdf