آیلتس از سطح پایه(ضعیف) تا نمره 7.5 چقدر طول میکشد؟

آیلتس از سطح پایه(ضعیف) تا نمره 7.5 چقدر طول میکشد؟

آیلتس از سطح پایه(ضعیف) تا نمره 7.5 چقدر طول میکشد؟

آیلتس از سطح پایه(ضعیف) تا نمره 7.5 چقدر طول میکشد؟

مدت زمان لازم برای دریافت مدرک آیلتس آکادمیک یا جنرال با نمره مناسب 7 تا 7.5 برای بسیاری از زبان آموزان به ویژه زبان آموزان به پایه ضعیف که قصد آغاز کار از سطح مبتدی یا مقدماتی(basic) را دارند یکی از سوال های همیشگی است. در این نوشته کوشش میکنیم کوتاه به این مساله بپردازیم.