کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷
۴٫۳ (۸۵%) ۲۴ votes

کلاس آنلاین آیلتس دی 1397

کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای زوج شنبه ۴ شنبه ساعت ۴ تا ۶ که در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۷ آغاز میشود می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.