آیا سوال های آیلتس سخت تر از قبل شده اند؟

IELTS Getting Harder

 “سخت تر شدن سوالات آیلتس در سال های اخیر”، “پایین تر بودن نمره آیلتس در مراکز داخل ایران نسبت به مراکز خارج از کشور”،  “دسترسی برخی از مدرسان به بانک سوالات آیلتس” یا “تکراری بودن سوالات در آزمون های آیلتس” و بسیاری دیگر از این ادعاهای بی پایه و اساس متاسفانه از سوی برخی از مدرسان و حتی مراکز آموزشی نام آشنای آیلتس تهران البته با اهداف خاص ترویج میشوند.

بعنوان یکی از گروه های آموزشی فعال در زمینه تدریس آیلتس و تافل و تنها با هدف اطلاع رسانی و آگاه کردن زبان آموزان گرامی و پیشگیری از سردرگمی و احتمالا تحمیل هزینه های اضافی به ایشان کوشش میکنیم با ارائه اطلاعات معتبر و قابل استناد از وبسایت های مرجع آیلتس در سطح جهانی (ielts.org, britishcouncil.org و idp.com) در رویارویی با این پندارهای نادرست کوشا باشیم.

آیا سوالات امتحان آیلتس سخت تر از سال های قبل شده اند؟

همکاران ما در مرکز ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج(Cambridge English Language Assessment) فرایند سختگیرانه ای برای طراحی بخش های گوناگون آزمون آیلتس دارند تا سطح دشواری این آزمون را در یک تراز ثابت حفظ نمایند. این به آن معناست که آزمون آیلتس نسبت به سال های قبل نه سخت تر شده نه آسان تر.

منبع: وبسایت مرجع بریتیش کانسل

Q: Is IELTS getting more difficult?

A: Our partners at Cambridge English Language Assessment have a rigorous process for designing IELTS test items that ensures the level of difficulty is consistent – IELTS is not getting harder or easier.

http://takeielts.britishcouncil.org/teach-ielts/ielts-teaching-faq