آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

آموزش گرامر آیلتس - آشنایی با Clause و Phrase

آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

 آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

در این صفحه یکی دیگر از ساختارهای دستوری پیشرفته گرامر انگلیسی یعنی انواع کلاز(Clause) ها یا جمله واره ها را بررسی میکنیم. در بخش ویدئویی Noun Clause، Adjective Clause، Adverb Clause، Coordinate Clause و تفاوت بین Dependent و Independent Clause بررسی میشوند.

برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.