نمونه سوال و جواب آموزشی رایتینگ آیلتس Task 2

Academic IELTS Writing Task 2 Test 3

این سوال و پاسخ آن که در زیر آورده شده از کتاب Cambridge IELTS 9 گرفته شده و مربوط به رایتینگ تست سوم آن میباشد. پاسخ نوشته شده توسط تصحیح کننده های رایتینگ آیلتس در حد نمره 9 یا نمره کامل را در زیر میبینید.

IELTS Writing Sample Band 9

و پاسخ آموزشی ما به این سوال که در حد نمره 6 تا 7 آیلتس طراحی شده تا برای زبان آموزان سطح پایین تر قابل درک باشد. اگر اصلا با شیوه نوشتن رایتینگ ها یا Essay آیلتس آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم نوشته ما در زمینه آموزش گام به گام رایتینگ آیلتس را مطالعه بفرمایید و در ادامه به نمونه زیر توجه داشته باشید:

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2

دسته بندی ایده ها پیش از آغاز به نوشتن

گام نخست دسته بندی کردن ایده هایی است که قصد داریم آن ها را در انشاء یا essay در قالب 2 یا در این مورد 3 پاراگراف توضیح دهیم. این ایده ها معمولا در چرکنویس نوشته میشود و نمره ای به آن ها تعلق نمیگیرد. با اینهمه نوشتن آن ها از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و همانند نقشه یک ساختمان پیش از بنا کردن آن است. اگر نقشه خوب نباشد یا اصلا نقشه ای وجود نداشته باشد، بخت بسیاری وجود دارد که نتیجه پایانی هرگز رضایتبخش نباشد. در ادامه این ایده ها را میبینید:

best way increasing sport facilities

lack of facilities is a problem

more chance of being seen

good way of staying healthy

Other measures

advertisements and education

diet and food

My opinion

both facilities and education

Answer

Some people believe only by increasing the number of sport facilities we can stop health problems and improve public health. Others think this method alone is not enough and we need to consider other options. This essay will look at both sides and provides reasons for each.

There is a good chance of having a healthier community if we can provide more sport facilities. In many parts of the world especially in developing countries it seems that lack of such facilities is a big problem and many people do not get enough physical exercise simply because there are not many places to do so. when there are more health clubs and gyms, there is a better chance that people especially young people see them and consider joining them.

However,  government should consider appropriate educational programs and advertisement to let residents know about the existence of such places and their health benefits or they may simply ignore the gyms and health clubs in their neighborhoods. Even popularity of health clubs with people does not necessarily mean that the level of public health is higher. Other factors such as diet should be considered and public should receive proper education about it.

I believe a combination of having such facilities and educating people about it would possibly work the best in a given society and they both necessary parts of a efficient system.

In conclusion, although it is necessary to have sports facilities in order to have a healthier society, higher level of public health will be assured unless people receive necessary education about it.

(262 Words)

نمونه پاسخ آموزشی رایتینگ Task 2 آیلتس آکادمیک و جنرال

Academic IELTS Writing Task 2 Test 4یکی از مشکلات کتاب های آموزش رایتینگ writing یا نوشتاری آیلتس و تافل بالا بودن سطح پاسخ ها برای زبان آموزان است. پاسخ ها به ویژه مقاله ها یا essay های آیلتس و تافل گاه از نظر سطح واژگان و ساختارهای گرامری به اندازه ای دشوار هستند که به نظر میرسد بیشتر مناسب استاد های آیلتس باشند تا زبان آموزان و تقریبا هیچ کتابی را نمیتوان یافت که از به کار بردن ساختارهای دشوار و لغت های ناآشنا برای زبان آموزان سطح های پایین تر خودداری کرده باشد. در بخشی از این وبسایت کوشش میکنیم پاسخ های ساده تری برای زبان آموزان تنظیم کنیم که مناسب نمره 6 تا 7 آیلتس باشد و تازه کارها هم بتوانند از آن بهره مند شوند.

در زیر نمونه ای از این پاسخ های رایتینگ آیلتس آکادمیک را ملاحظه میفرمایید. این پاسخ برای سوال بالا که از جلد 9 کتاب Cambridge IELTS انتخاب شده تنظیم شده است. در پایان نمونه پاسخی که خود کتاب برای سطح نمره 4 پیشنهاد کرده بهمراه توضیحات تصحیح کننده این رایتینگ را ملاحظه میفرمایید.

اگر با شیوه نوشتن رایتینگ آیلتس و تافل آشنا نیستید بهتر است ابتدا نوشته ای درباره آموزش گام به گام رایتینگ Task 2 آیلتس را بررسی بفرمایید و بعد از آن خواندن این پاسخ را ادامه دهید.

پیش از آغاز به نوشتن با توجه به ماهیت سوال ایده ها و دیدگاه های خود را دسته بندی میکنیم. سوال از ما خواسته هم همسو(موافق) و هم ناهمسو(مخالف) با ایده ای که در پرسش آورده شده بنویسیم.

Agree

easier to communicate

less money and time spent

Some eventually vanish

Disagree

Important part of the culture

Takes time to evolve

در ادامه این ایده ها را در قالب 2 پاراگراف اصلی مینویسیم. بند نخست مقدمه یا introduction است که بصورت کوتاه باید سوال را در آن با واژه های تازه بازنویسی کرده و در پایان دیدگاه شخصی خود را ذکر کنید. البته این بخش ممکن است بنا به سوال مطرح شده کمی متفاوت باشد.

Answer:

What makes human different from all other animals is his ability to speak. Although some people believe a world with fewer languages is a better place to live in, others, think there are advantages in saving a language from dying out.

Hundreds of millions of people around the world spend considerable time and energy on learning a new language to be able to live or study in a more advanced country. This money and time could be saved and spent better if we had fewer native languages. The other important factor is the fact that most of the languages are used and we know about today will eventually vanish for different reasons and many others are already gone.

However, there are some positive aspects of protecting a language instead of leaving it o die out. One important thing to consider is that a language is an important part of a culture and losing a language is in fact losing a culture or important part of it. No culture is considered to be better than others and therefore is a valuable part of us as human being. A language takes so much time to evolve in a long process of hundreds or thousands of years and has a lot to teach us about the lives and experience of people who lived in the past.

In conclusion, although learning a more common language needs a lot of time and energy, protecting a native language is important because it is part of a culture and has a lot to teach us and I believe we should do more to save them around the world.

(271 Words)

در زیر میتوانید معیارهای نمره دهی به رایتینگ آیلتس را بررسی کنید و آن ها را با نمونه جواب بالا بسنجید:

محاسبه نمره رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

IELTS Writing Answer band 4

بیشتر بخوانید:

آموزش گام به گام رایتینگ آیلتس Task 2

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

دانلود کتاب رایتینگ آیلتس تافل با ۱۸۵ نمونه Essay

کلاس های خصوصی رایتینگ آیلتس و تافل

توصیه ها و نکته های مهم رایتینگ آیلتس Task 2