آموزش چگونی نوشتن مقاله – انشاء یا Essay به زبان انگلیسی

 آموزش چگونی نوشتن مقاله(انشاء یا Essay) به زبان انگلیسی

آموزش چگونی نوشتن مقاله(انشاء یا Essay) به زبان انگلیسی

با وجود این واقعیت است که”شکسپیر” نیز از آن یاد کرده که: “قلم تواناتر از شمشیر است” اما قلم به خودی خود برای خلق یک نویسنده خوب کافی نیست. در واقع، هر چند ممکن است که همه ما بخواهیم همچون شکسپیر بعدی به خودمان فکر کنیم، الهام شدن موضوعات به ما، تنها کلید نوشتن یک مقاله‎ی خوب نیست. شما می بینید که کنوانسیون مقالات انگلیسی اصولی تر از آن چیز که شما فکر می کنید، عمل می کند و در بسیاری جهات، می توان آن را به سادگی شمارش از یک تا پنج دانست.

برای دانلود هزاران منبع به روز آیلتس و زبان انگلیسی در کانال های دانلودی ما در تلگرام به نشانی (https://t.me/ielts2official) و (https://t.me/ielts2download) همراه باشید.