معنی عبارت Recognize Someone در زبان انگلیسی

معنی عبارت Recognize Someone در زبان انگلیسی

معنی عبارت Recognize Someone در زبان انگلیسی

در این پست قصد داریم با چند ثانیه از سریال بریکینگ بد یک فعل جدید در زبان انگلیسی یاد بگیریم. ضمنا عزیزانی که برای آیلتس آماده میشوند میتوانند کاربرد این کلمه مهم را در رایتینگ آیلتس هم ببینند.