دانلود مجموعه First Friends آموزش زبان انگلیسی کودکان

دانلود مجموعه First Friends آموزش زبان انگلیسی کودکان

دانلود مجموعه First Friends آموزش زبان انگلیسی کودکان

در این صفحه مجموعه آموزش زبان انگلیسی کودکان با نام First Friends از انتشارات آکسفرد را تقدیم شما عزیزان میکنیم. این کتاب شامل سطح 1 و 2 هست و هر کتاب همراه با (1)کتاب آموزش اعداد، (2)کتاب تمرین، (3)کتاب فعالیت های کلاسی، (4)کتاب معلم، (5)کتاب تمرین های تکمیلی، (6)فلش کارت ها و (7)فایل های صوتی هست.