مقایسه سوالات Matching Headings و Matching Paragraphs

مقایسه سوالات Matching Headings و Matching Paragraphs

مقایسه سوالات Matching Headings و Matching Paragraphs

مقایسه سوالات Matching Headings و Matching Paragraphs

در پستی جداگانه درباره 13 نوع مختلف سوال در ریدینگ های آیلتس آکادمیک صحبت کردیم. از میان این 13 نوع سوال، 2 سوال Matching Headings و Matching Paragraphs شباهت زیادی با یکدیگر دارند. در این پست آموزشی کوشش میکنیم درباره شباهت ها و تفاوت های این دو نوع سوال صحبت کنیم.