نمونه پاسخ آموزشی رایتینگ Task 2 آیلتس آکادمیک و جنرال

Academic IELTS Writing Task 2 Test 4یکی از مشکلات کتاب های آموزش رایتینگ writing یا نوشتاری آیلتس و تافل بالا بودن سطح پاسخ ها برای زبان آموزان است. پاسخ ها به ویژه مقاله ها یا essay های آیلتس و تافل گاه از نظر سطح واژگان و ساختارهای گرامری به اندازه ای دشوار هستند که به نظر میرسد بیشتر مناسب استاد های آیلتس باشند تا زبان آموزان و تقریبا هیچ کتابی را نمیتوان یافت که از به کار بردن ساختارهای دشوار و لغت های ناآشنا برای زبان آموزان سطح های پایین تر خودداری کرده باشد. در بخشی از این وبسایت کوشش میکنیم پاسخ های ساده تری برای زبان آموزان تنظیم کنیم که مناسب نمره 6 تا 7 آیلتس باشد و تازه کارها هم بتوانند از آن بهره مند شوند.

در زیر نمونه ای از این پاسخ های رایتینگ آیلتس آکادمیک را ملاحظه میفرمایید. این پاسخ برای سوال بالا که از جلد 9 کتاب Cambridge IELTS انتخاب شده تنظیم شده است. در پایان نمونه پاسخی که خود کتاب برای سطح نمره 4 پیشنهاد کرده بهمراه توضیحات تصحیح کننده این رایتینگ را ملاحظه میفرمایید.

اگر با شیوه نوشتن رایتینگ آیلتس و تافل آشنا نیستید بهتر است ابتدا نوشته ای درباره آموزش گام به گام رایتینگ Task 2 آیلتس را بررسی بفرمایید و بعد از آن خواندن این پاسخ را ادامه دهید.

پیش از آغاز به نوشتن با توجه به ماهیت سوال ایده ها و دیدگاه های خود را دسته بندی میکنیم. سوال از ما خواسته هم همسو(موافق) و هم ناهمسو(مخالف) با ایده ای که در پرسش آورده شده بنویسیم.

Agree

easier to communicate

less money and time spent

Some eventually vanish

Disagree

Important part of the culture

Takes time to evolve

در ادامه این ایده ها را در قالب 2 پاراگراف اصلی مینویسیم. بند نخست مقدمه یا introduction است که بصورت کوتاه باید سوال را در آن با واژه های تازه بازنویسی کرده و در پایان دیدگاه شخصی خود را ذکر کنید. البته این بخش ممکن است بنا به سوال مطرح شده کمی متفاوت باشد.

Answer:

What makes human different from all other animals is his ability to speak. Although some people believe a world with fewer languages is a better place to live in, others, think there are advantages in saving a language from dying out.

Hundreds of millions of people around the world spend considerable time and energy on learning a new language to be able to live or study in a more advanced country. This money and time could be saved and spent better if we had fewer native languages. The other important factor is the fact that most of the languages are used and we know about today will eventually vanish for different reasons and many others are already gone.

However, there are some positive aspects of protecting a language instead of leaving it o die out. One important thing to consider is that a language is an important part of a culture and losing a language is in fact losing a culture or important part of it. No culture is considered to be better than others and therefore is a valuable part of us as human being. A language takes so much time to evolve in a long process of hundreds or thousands of years and has a lot to teach us about the lives and experience of people who lived in the past.

In conclusion, although learning a more common language needs a lot of time and energy, protecting a native language is important because it is part of a culture and has a lot to teach us and I believe we should do more to save them around the world.

(271 Words)

در زیر میتوانید معیارهای نمره دهی به رایتینگ آیلتس را بررسی کنید و آن ها را با نمونه جواب بالا بسنجید:

محاسبه نمره رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

IELTS Writing Answer band 4

بیشتر بخوانید:

آموزش گام به گام رایتینگ آیلتس Task 2

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

دانلود کتاب رایتینگ آیلتس تافل با ۱۸۵ نمونه Essay

کلاس های خصوصی رایتینگ آیلتس و تافل

توصیه ها و نکته های مهم رایتینگ آیلتس Task 2