بخش اسپیکینگ یا مصاحبه امتحان آیلتس

IELTS Speaking Structure

زبان آموزان زیادی درباره روز مصاحبه آیلتس و اتفاقاتی که بطور معمول در این روز روی میدهد سوالاتی دارند. گروهی دیگر درباره نحوه برگزاری آزمون در این روز و بسیاری از باید ها و نباید ها ناآگاه هستند. متاسفانه اطلاعات نادرست بسیاری نیز درباره این بخش وجود دارد و زبان آموزانی که آگاهی کافی ندارند آن ها را بعنوان واقعیت قبول کرده و در روز آزمون بکار میبرند. برای مثال شایعاتی درباره کم شدن نمره کسانی که در مصاحبه آیلتس با لهجه امریکن صحبت میکنند یا شایعه تکراری بودن برخی سوالات آیلتس یا سخت شدن این سوالات در سال های گذشته یا در برخی کشور ها نسبت به دیگر کشور ها!

وبسایت های مرجع برای رویارویی با این شایعات اطلاعات صحیح را در وبسایت های خود منتشر کرده و کوشش میکنند در این زمینه اطلاعات رسانی شفاف داشته باشند. در ielts2 برخی از این مقاله های مرجع ترجمه شده و در دسترس زبان آموزان گرامی میباشد. مقاله پیش رو از این دست و درباره مصاحبه آیلتس میباشد.

بخش اسپیکینگ یا مصاحبه آزمون آیلتس

موسسات> تحقیق و کنترل کیفیت> ارزیابی اسپیکینگ

آیلتس- موسسات، ارزیابی اسپیکینگ

موثرترین طریقه ارزیابی مهارت های اسپیکینگ از طریق تعامل مستقیم با آزمون دهنده می باشد.

آیلتس بخاطر ارزیابی رو در روی اسپیکینگش، از سایرآزمون های زبان انگلیسی متمایز و جدا می باشد. این مکالمه رودر رو بصورت شخصی و با تعامل با قرد انجام شده و تا جاییکه امکان داشته باشد مطابق با موقعیت فرد در زندگی واقعی می باشد.

موسسات می توانند روی آیلتس جهت ارزیابی توانایی داوطلب در ارتباط برقرار نمودن در موقعیت های پیش آمده زندگی واقعی، اتکا نمایند و این پاسخگویی فقط پاسخگویی به فعالیت های از پیش ضبط شده و مصنوعی نخواهد بود.

آزمون گیرندگان آموزش دیده و خبره، یک آزمون رو در روی اسپیکینگ از هر داوطلب می گیرند تا به موسسه تان یک ارزیابی واقع گرایانه از مهارت های زبان انگلیسی شان ارائه نمایند.

آزمونی تشکیل شده از چهار مهارت skill

آیلتس یک آزمون بر اساس task ها یا تکالیفی می باشد که چهار مهارت زبانی ( لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ) را مورد پوشش قرار می دهد. آزمون دهندگان آیلتس امتیازات شخصی بابت هر یک از چهار بخش آزمون دریافت می کنند. میانگین چهار بخش نمره کلی را ارائه می نماید که از 0 تا 9 گزارش میشود.

هر یک از چهار بخش آزمون، با دقت طراحی شده تا روی مهارت بخصوصی تمرکز نماید. این نتایج به شکلی منصافه تر از طراحی تکلیف هنگامیکه با آزمون هایی که چندین مهارت زبانی را همزمان مورد ارزیابی قرار می دهند، مقایسه می شود، کنترل مشکل بودن تکلیف را میان نسخه های مختلف بسیاری که هر سال تهیه می شوند، آسانتر می کند.

برای سازمان هایی که نیاز به گواه مهارت زبان انگلیسی دارند، رویکرد آیلتس اطمینان می دهد که امتیاز داده شده به هر بخش آزمون شفاف بوده و بازگو کننده منصفانه توانایی آزمون دهنده در هر یک از چهار مهارت است.این می تواند ارزش بخصوصی برای حرفه ها در جاییکه تعدادی از مهارت های زبانی فرض می شود نسبت به بقیه مهارت ها مهم ترند، باشد. بعنوان مثال، در کاناد، پرستاران لازم است تا نمره کلی بالاتری در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس شان داشته باشند در حالیکه در استرالیا، معلمان لازم است تا نمرات بالایی در آزمون اسپیکینگ و لیسنینگ آیلتس شان کسب نمایند.

منبع: ielts.org

آماده شدن برای اسپیکینگ آیلتس

Improving IELTS Speaking Test

روش ها و راهکارهای گوناگونی برای تقویت مهارت اسپیکینگ یا مکالمه آیلتس و نهایتا آماده شدن برای این بخش از آزمون وجود دارد. پیشتر درباره چندین شیوه تقویت و بهبود مهارت اسپیکینگ بطور کلی صحبت کردیم. در اینجا به بررسی یکی از روش های بهبود سطح اسپیکینگ در بخش دوم آزمون اسپیکینگ آیلتس میپردازیم. همچنین پیشنهاد میکنیم به بهترین منابع معرفی شده آیلتس آکادمیک و جنرال و همچنین بخش دانلود برای دریافت ویدئویهای آموزشی این بخش و نمونه مصاحبه های آیلتس برای نمره های 6، 7 و 8 آیلتس سری بزنید.

هدف نوشته زیر ارائه ی فعالیتها و تمرین های مختلف برای آزمون اسپیکینگ است. هرچند که اکثر فعالیت های این بخش مربوط به سوالات اسپیکینگ آیلتس می باشد اما تاکید بر این است که مهارتهای اسپیکینگ شما را تقویت کنیم و فقط به تمرین سوالات نپردازیم. چرا که صرفا تمرین سوالات آیلتس کافی نیست. اگر شما به دنبال بهتر شدن هستید، باید روش های تقویت صحبت کردن را یاد بگیرید و این یعنی راجع به نحوه ی صحبت کردن فکر کنید و به آن به عنوان یک مهارت نگاه کنید.

این تمرین را ابتدا در زبان مادری خود انجام دهید

در اسپیکینگ ، شما تا حد امکان باید انگلیسی فکر کنید و صحبت کنید و نباید به زبان خود فکر کنید و ترجمه کنید، البته این شاید توصیه ی خوبی نباشد. با این حال، به علت طولانی بدون پاسخ در قسمت دوم شما می توانید اول به زبان خودتان تمرین کنید و سپس به انگلیسی بیان کنید.

  • بعضی از اشخاص حتی در زبان خود نیز نمی توانند 2 دقیقه پشت سر هم صحبت کنند. این افراد معمولا جوابهای کوتاه را ترجیح می دهند، بنابراین قبل از اینکه شما به این مسئله بپردازید سعی کنید اول مطمئن باشید که در زبان خود می توانید این کار را انجام دهید.
  • این مسئله به شما کمک خواهد کرد که بدانید 2 دقیقه چقدر طول می کشد پس شما باید چقدر صحبت کنید تا بتوانید آن مدت را پر کنید.
  • اگر صدای خودتان را در زبان خود ضبط کنید احتمالا خواهید دید که از ساختارهایی مانند « As I mentioned » زیاد استفاده می کنید. این ها مواردی است که در قسمت دوم کاربرد زیادی دارند.