تعیین استاندارد های آیلتس چگونه است؟

 IELTS_chart_2014

تعیین استاندارد

آیلتس- موسسات آزمونی که تدوین استاندارد می کند

آیلتس آزمونی است که هر ساله با برگزاری بیش از 2.2 میلیون آزمون، تدوین استاندارد می نماید.

نتایج آیلتس در جهان توسط بیش از 9000 آژانس دولتی، موسسات آموزشی، دانشگاه ها و سازمان های حرفه ای در بیش از 145 کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

آیلتس دارای بالاترین کیفیت و امنیت می باشد- به همین خاطر موسسه شما می تواند روی آیلتس اتکا نماید.

سرویس آنلاین تایید نتایج رایگان

تسهیل دانلود عمده بصورت آنلاین برای سازمان ها.

اعتبار آیلتس > آزمون زندگی واقعی

آیلتس- موسسات آزمون زندگی واقعی

آیلتس زبان انگلیسی را همانگونه که در زندگی واقعی کاربرد دارد، مورد آزمایش قرار میدهد. برخلاف سایر آزمون ها، آیلتس یک امتیاز واقع گرایانه و قابل اطمینان از توانایی داوطلب بابت چهار مهارت زبانی یعنی لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ ارائه می نماید.

آزمون اسپیکینگ یک مصاحبه ای رو در رو با یک آزمون گیرنده دارای گواهینامه می باشد. این آزمون یک ارزیابی دقیق و صحیح از توانایی یک داوطلب در صحبت کردن به زبان انگلیسی را ارائه می دهد. این مصاحبه حتی المقدور، یک موقعیت شخصی، تعاملی و نزدیک به زندگی واقعی محسوب می شود.

ایلتس کاربرد زبان انگلیسی را در مطالعه، کار و زندگی مورد آزمایش قرار می دهد. شما باید مطمئن باشید که امتیاز آیلتس، توانایی حقیقی داوطلب را نشان داده و ثابت می نماید، لذا بیانگر نتیجه آموختن از روی عادت یا آماده شدنی گذرا برای یک آزمون کتبی نمی باشد.

آیلتس یک آزمون جهانی می باشد که تنوعی بین المللی را نشان داده و مورد ملاحظه قرار می دهد.

اعتبار آیلتس< انتخاب قالب ها

آیلتس- موسسات انتخاب قالب ها


یک امتیاز آیلتس به شما خواهد گفت که آیا مهارت زبان انگلیسی یک شرکت کننده در آزمون برای مقصود و منظور شما تطابقی دارد. گزینش متقاضیان با سطح صحیحی از زبان انگلیسی هرگز به این سادگی نبوده است.

آیلتس در دو فرمت ( قالب) موجود است- آکادمیک و آیلتس جنرال. این بدین معنی است که شما می توانید متقاضیان شرکت کننده در آزمونی را که مستقیما با مقصود زبان انگلیسی مورد نظرتانمرتبط هستند را استخدام نمایید.

نمونه های ریدینگ، رایتینگ و لیسنینگ در امتحان آیلتس

http://www.dcielts.com/wp-content/uploads/2013/04/ielts-listening-table.png

نمونه های ریدینگ آیلتس جنرال

مدت زمان آزمون ریدینگ آیلتس جنرال 60 دقیقه می باشد. این آزمون سه بخش با 40 پرسش برای پاسخ گویی دارد. در اینجا نمونه ای از یک بخش ارائه شده است. ( توجه داشته باشید که داوطلبان آیلتس آکادمیک آزمون در مقایسه با آیلتس جنرل، آزمون ریدینگ متفاوتی را خواهند داد)…

General Training Writing sample materials

نمونه مواد امتحانی رایتینگ آیلتس جنرال

مدت زمان آزمون رایتینگ آیلتس جنرال 60 دقیقه است. این آزمون دو تکلیف نگارشی دارد حاوی 150 و 250 کلمه. در اینجا نمونه هایی از تکلیف 1 و تکلیف 2 ارائه شده است.( توجه داشته باشید که داوطلبان آیلتس آکادمیک در مقایسه با آیلتس جنرال آزمون ریدینگ متفاوتی را خواهند داد)…

Speaking sample materials

مواد امتحانی نمونه اسپیکینگ

در آزمون اسپیکینگ یا صحبت کردن، شما مکالمه ای را با یک آزمون گیرنده تصدیق شده آیلتس که دارای گواهینامه است، خواهید داشت. این مکالمه بصورت تعاملی بوده و تا آنجا که ممکن است، آزمون صحبت کردن، یه بک وضعیت قرار گیری در شرایط واقعی زندگی روزمره ، نزدیکی دارد. مدت آزمون مکالمه 11 تا 14 دقیقه بوده و مشتمل بر سه بخش می باشد…

Listening sample materials

نمونه مواد امتحانی لیسنینگ

مدت زمان آزمون لیسنینگ 30 دقیقه می باشد…

 تحلیل داده های اطلاعاتی آزمون

Test taker performance 2013

عملکرد آزمون دهندگان سال 2013

آیلتس بر اساس یک مقیاس امتیاز دهی 9 نمره ای ارزیابی می گردد و نمرات را هم بصورت کلی و هم بر اساس مهارت فردی شخص آزمون دهنده، گزارش می دهد. نمرات کلی برای داوطلبان آیلتس آکادمیک و جنرال در سال 2012 در اینجا به همراه نمرات مربوط به مهارت های فردی آزمون دهندگان بر طبق انواع طبقه بندی ها، نشان داده شده اند. این ارقام بطور گسترده ای با آمار مربوط به سالهای گذشته همتراز هستند…

Test performance 2013

عملکرد آزمون سال 2013

هر ساله، چندین نسخه از هر یک از شش بخش استاندار آیلتس ( لیسنینگ، ریدینگ آکادمیک، ریدینگ جنرال، رایتینگ آکادمیک، رایتینگ آیلتس جنرال و اسپیکینگ) برای استفاده مراکزی که از داوطلبان آیلتس امتحان می گیرند منتشر می شوند. برآوردهای قابلیت اعتماد، در مورد بخش های استانداردی که در سال 2012 مورد استفاده قرار گرفتند و بطور عینی و ذهنی امتیاز دهی شده اند، در زیر گزارش شده اند…

منبع: http://www.ielts.org

مترجم: آقای حسین افشار

ترجمه به سفارش http://www.ielts2.com